Prenesi PDF

Depolitizacija policije kot orodje za ohranitev demokracije


Policija je postala orodje izvršne oblasti za izvajanje represije in uvajanje družbe nadzora.

Vlada si je s podreditvijo policije nakopičila toliko moči, da lahko posega v druge veje oblasti. Z nadzorom nad delom policije lahko vlada zavira delo pravosodja, ustrahuje politične nasprotnike, po svoje interpretira zakone ter se odreši kakršnekoli kazni za zlorabo oblasti.

Sistematična podreditev policije je porušila ustavno načelo delitve oblasti oz. element tega načela, sistem ravnovesij in zavor, ki zahteva državno ureditev, v kateri si ena veja oblasti ne more podrejati ostalih vej oblasti.

Policija je organ, ki bi moral služiti državljanom in zagotavljati njihovo varnost; njena postopna transformacija v organ gole represije pod zdajšnjo vlado je zastrašujoča. Vlada pri kadrovanju znotraj policije nikakor ne bi smela sodelovati, kar je potrebno tudi ustrezno zakonsko opredeliti.

Kako bomo to uredili?

  • Poskrbeli bomo za zamenjavo vseh politično nastavljenih kadrov znotraj policije. Zagotovili bomo, da bodo za komandirje policijskih postaj in na druga odgovorna mesta imenovani ljudje izključno na podlagi njihovih kompetenc, ne pa pripadnosti katerikoli stranki. Zavzeli se bomo za spremembo zakonodaje, tako da bo onemogočeno kadrovanje po političnih linijah.
  • Imenovanje generalnega direktorja policije in izvajanje nadzora nad delom organa bomo prestavili v pristojnost posebnemu policijskemu svetu, v katerem bodo 4 člane izvolili neposredno državljani, 3 bo imenoval državni zbor, 5 članov bodo imenovali zaposleni na policiji, 3 pa bo imenoval sodni svet.
  • Za policiste na terenu bomo uvedli obvezno nošenje kamer. Vsaka interakcija policistov z državljani bo morala biti posneta. Izkušnje iz držav, kjer policisti nosijo kamere je, da uporaba le teh ščiti tako državljane kot tudi same policiste pred zlorabami pooblastil ali zlorabo pritožbe s strani strank vpletenih v policijske postopke.
  • Posnetki policijskih kamer bodo po primerni predelavi z namenom zaščite zasebnosti posnetih oseb in ob strinjanju vseh posnetih oseb lahko postali javno dostopen podatek. Za zagotavljanje dostopnosti posnetkov bomo vzpostavili poseben spletni portal.
  • Prepovedali bomo vse oblike biometričnih metod splošnega nadzora.
  • Zbiranje osebnih podatkov s strani policistov bomo omejili, obstoječe baze podatkov pa zavarovali pred zlorabo v drugačne namene od prvotnih, za katere so bili zbrani.
  • Vzpostavili bomo rajonsko delo policije, ki prinaše večjo vpetost v lokalno okolje, in zagotovili, da se po potrebi lahko odprejo tudi male policijske postaje z enim do dvema policistoma, ki bodo temeljile na sodelovanju s skupnostjo, v katero so umeščene.
  • Kazni za prekrške bomo naredili sorazmerne posameznikovemu premoženju.
  • Ustavili bomo škodljiv in neučinkovit pregon uporabnikov drog.

Na vrh

Last modified on 2022-03-01