Prenesi PDF

Pravičen, zakonit in urejen odziv na migracije


Zavzemali se bomo za pravičen, zakonit in urejen odziv na migracije

Neurejeni politiki migracij, ki ne koristi nikomur, razen političnim in gospodarskim interesom posameznikov, je treba narediti konec.

Politika upravljanja z migracijami v Evropi je že vrsto let v zelo slabem stanju. Na področju, kjer je nujen koordiniran odziv celotne regije, države delujejo vsaka po svoje, pri čemer s svojim ravnanjem pogosto kršijo pravice migrantov in svoje zaveze do mednarodnih dogovorov ter drugih držav. Obenem delovanje evropskih držav na področju migracij pogosto ne koristi niti njihovim lastnim prebivalcem, saj je neekonomično, povzroča mnoge varnostne in druge težave ter družbam povzroča tudi drugo posredno škodo. Pirati se zavzemamo za vzpostavitev skupne evropske migracijske politike, ki bo omogočila tako spoštovanje pravic migrantov in zaščito beguncev, kot tudi večjo varnost in splošno dobrobit naših družb.

Kako bomo uredili migracijsko politiko?

Azilni postopki

Zavzemali se bomo za to, da se obseg nezakonitih migracij prek Evrope (brez dokumentov, na skrivaj, mimo pravil) z ustreznimi ukrepi skrči na minimum.

Prvi korak je uvedba učinkovitih azilnih postopkov, v katerih bo v nekaj tednih odločeno o tem, ali je oseba begunec ali ne. Ni opravičljivih razlogov za to, da azilni postopki v Sloveniji trenutno trajajo po več mesecev ali celo let1. Zaskrbljujoče dejstvo je, da dolgotrajnost postopkov ni naključna – gre za prikrito politiko Ministrstva za notranje zadeve, s katerim poskuša begunce odvrniti od iskanja zaščite v Sloveniji. S to politiko je treba prenehati, saj nastanitev in oskrba prosilcev za azil tekom dolgotrajnih azilnih postopkov za državo predstavlja nepotreben strošek, za begunce, ki v negotovosti čakajo na izid postopka pa je tak sistem nehuman. Po drugi strani dolgotrajnost koristi ravno tistim migrantom, ki niso begunci, in azilne postopke zlorabljajo za namene svojega potovanja proti ciljnim državam. Nastanitveni azilni centri za nikogar ne bi smeli postati njegov dom, temveč le kratka, prehodna nastanitev.

Vračanje v izvorne države

Drug nujni ukrep je, da država prične z doslednim izvajanjem vračanja zavrnjenih prosilcev za azil in drugih tujcev brez dovoljenja za prebivanje v njihove države izvora. Število tovrstnih vračanj iz Slovenije v države izvora je že od nekdaj zanemarljivo nizko. Namesto tega slovenski organi migrante bodisi vračajo čez mejo na Hrvaško (kar nima nobenega praktičnega učinka, saj isti ljudje v kratkem ponovno vstopijo v Slovenijo) ali jim pustijo, da nadaljuje svojo pot naprej proti ciljnim državam, kar dela Slovenijo privlačno kot državo nezakonitega tranzita. Z vzpostavitvijo doslednega vračanja v države izvora bi Slovenija po drugi strani tujce, ki niso begunci, učinkovito odvračala od nezakonitega vstopa v državo.

Če bi do okrepitve vračanja v izvorne države prišlo na ravni celotne Evropske unije, bi to na dolgi rok vplivalo tudi na splošno zmanjšanje števila nezakonito prebivajočih tujcev. Da bi zagotovili lažjo izvedbo vrnitev neposredno v države izvora, si bomo Pirati zavzemali za sklenitev dodatnih sporazumov o vračanju med Slovenijo ali Evropsko unijo in tretjimi državami, iz katerih prihaja večje število iregularnih migrantov.

Seveda pa v nobenem primeru ne smemo dopustiti vračanja ljudi, ki v azilnem postopku izkažejo, da so v izvorni državi ogroženi, (tj. beguncev) ali pri katerih obstajajo drugi – izjemni – zadržki iz naslova varovanja človekovih pravic.

Zaščita beguncev

Upoštevaje, da so begunci ljudje, ki se ne morejo vrniti v svojo državo, ker bi tam utrpeli usmrtitev, mučenje, neupravičeno kaznovanje ali ogroženost zaradi vojne, ima svetovna skupnost moralno(pa tudi pravno) dolžnost, da jih zaščiti in jim omogoči dostojno življenje. Po podatkih Visokega komisariata Združenih narodov za begunce jih je trenutno na svetu okoli 25 milijonov2. V interesu pravične globalne delitve odgovornosti za njihovo zaščito morajo tudi evropske države sprejeti del svetovnih beguncev. To pa je treba narediti na urejen način in ne prek njihovega prihoda po nevarnih in mučnih iregularnih poteh, kot je praksa sedaj. Beguncem je treba omogočiti zakonit vstop v države sprejema z izdajo humanitarnih viz. Poleg tega lahko Evropa za zaščito beguncev poskrbi tudi brez njihovega prihoda – z omogočanjem dejanske zaščite v tretjih državah, kot je bila to storjeno za sirske beguncev v okviru dogovora med državami Evropske unije in Turčijo iz leta 2016. Glede beguncev, ki bodo nastanjeni v Evropi, si Pirati zavzemamo za pravično delitev med državami članicami, pri čemer ne izključujemo možnosti, da bi države imele možnost uveljavljati tudi zgornjo kvoto, tj. najvišje število oseb, ki jih želijo sprejeti. Poleg tega je treba omogočiti opcijo, da države namesto sprejema begunca financirajo njegov sprejem v drugi državi. Nazadnje poudarjamo, da je treba vsem sprejetim beguncem zagotoviti učinkovito integracijo, tako da se v najhitrejšem možnem času osamosvojijo in s svojim delom, podjetniškimi iniciativami in drugim vložkom prispevajo k dobrobiti družbe.

Celovit pristop k izgradnji boljšega sistema

Pirati si zavzemamo tudi za druge ukrepe, ki bodo zmanjšali privlačnost nezakonitega potovanja v Evropo. Za ta namen je treba ostro nastopiti proti nezakonitemu zaposlovanju tujcev, do katerega prihaja v nekaterih državah članicah in ki je med poglavitnimi spodbujevalnimi dejavniki iregularnega priseljevanja. Pirati podpiramo tudi reševanje vzrokov iregularnih migracij v njihovih krajih izvora, tako z mirovno politiko kot razvojno pomočjo. Nazadnje so izboljšave potrebne tudi pri ureditvi zakonitih migracij; državljanom tretjih držav je treba omogočiti prebivanje in delo ali študij v Evropi v obsegu in na način, ki bo maksimiral pozitivne učinke tako za države sprejema kot države izvora. Če v Evropski uniji obstaja potreba po tuji delovni sili, naj se ta zagotovi na zakonit način, izkoriščanje iregularnih migrantov pa naj postane stvar preteklosti.

Pirati si torej zavzemamo za pravičen, zakonit in urejen sistem upravljanja z migracijami, v skladu s katerim bo nezakonito prehajanje meja zmanjšano na minimum, preprosto zato, ker migranti zanj ne bodo več motivirani: beguncem bodo omogočene zakonite poti in dejanska zaščita v tretjih državah, ostali iregularni migranti pa ne bodo več imeli možnosti dela na črno in zlorabe azilnih postopkov ter bodo ob vsakem stiku z oblastmi hitro vrnjeni v svoje države izvora.

Zakaj “varovanje mej” ni rešitev

Pirati priznavamo tudi pomembnost fizičnega varovanja meja, vendar opozarjamo, da je samo na tak način, brez zgoraj opisanih ukrepov, nezakonite migracije nemogoče ustaviti. Posebej opozarjamo, da postavljanje ograj, prodaja tehnologije za nadzor meja in zaposlovanje velikega števila varnostnega osebja predstavlja obsežno globalno gospodarsko panogo, v kateri privatna podjetja v povezavi z oblastmi ustvarjajo ogromne zaslužke. Glede na to, zmanjšanja obsega nezakonitih migracij prek sistema »varovanja mej« niti ne gre pričakovati, saj poslovno-birokratski kompleks, ki z njim upravlja, ni motiviran za končno rešitev problema. Vedno nove migrante namreč nujno potrebuje za nadaljevanje svoje dobičkonosne dejavnosti.

Boj proti nezakonitim zlorabam oblasti

Nazadnje poudarjamo, da si bomo Pirati odločno zavzemali za prenehanje vseh nezakonitih praks slovenskih organov pri obravnavi tujcev, vključno s kršitvami v policijskih postopkih na mejah. Vračanja iregularnih migrantov čez mejo v hitrih neformalnih postopkih kljub izraženi nameri za azil in skupinska vračanja (pushbacks)3 predstavljajo nesporne in resne kršitve domačega in mednarodnega prava. Poleg škode, povzročene samim beguncem in drugim migrantom, opozarjamo, da imajo navedene kršitve tudi otipljive negativne posledice za slovensko družbo. Nespoštovanje domače in mednarodne zakonodaje s strani policije je treba jemati zelo resno in proti takšnim trendom odločno nastopiti, sicer se lahko razrahljan odnos do prava kaj hitro prenese tudi na druga področja policijskega dela. Prav tako lahko dejstvo, da so policisti z izvajanjem trenutne politike prisiljeni v nehumano obravnavo migrantov, vpliva na njihovo vedenje do ljudi v drugih postopkih. Tudi to so razlogi, zaradi katerih Pirati striktno zakonitost delovanja državnih organov izpostavljamo kot enega od nujnih temeljev sistema upravljanja z migracijami.


  1. K odločitvi v azilnih postopkih v nekaj tednih poziva tudi generalni sekretar Visokega komisariata Združenih narodov za begunce: povezava↩︎

  2. Vir ↩︎

  3. Ta nezakonita praksa, ki se je uveljavila zlasti od sredine leta 2018 dalje je dobro dokumentirana. Med drugim v posebnem poročilu Varuha človekovih pravic (julij 2021): povezava; glej tudi Border Violence Monitoring Network: The Black Book of Pushbacks (december 2020): povzava↩︎


Na vrh

Last modified on 2022-03-01