Prenesi PDF

Regulacija in legalizacija konoplje


Sedanja ureditev na področju gojenja in uživanja konoplje ima zaradi svoje represivne narave precej več negativnih kot pozitivnih učinkov tako na posameznika kot na družbo kot celoto. S pregonom uporabnikov, ki s svojim početjem nikomur ne škodujejo se po nepotrebnem obremenjuje policijo in sodstvo.

Hkrati ostajajo skoraj povsem neizkoriščene gospodarske priložnosti, ki jih ta avtohtona rastlina ponuja.

Slovenske kmetije bi lahko s ponudbo vrhunske in kvalitetno pridelane konoplje konkurirali na globalnem trgu, a jim mora zakonodaja to najprej omogočiti z odpravo nesmiselnih ovir in dvigom standardov na raven vodilnih držav na tem področju.

Legalizacija in regulacija konoplje bi zmanjšala tveganje negativnih učinkov rekreativne rabe ter hkrati spodbujala odgovoren pristop h konoplji. Z njo bi povečali prihodke v državni proračun, razbremenili sodišča in policijo, zmanjšali kriminal ter spodbudili nastanek več tisoč delovnih mest.

Kako bomo to uredili?

 • Glavni cilj piratskega modela popolne legalizacije in regulacije konoplje je omogočiti svobodno in varno uporabo izdelkov iz konoplje v medicinske, industrijske in rekreativne namene.
 • Takoj na začetku mandata bomo vložili že pripravljen zakon za ureditev tega področja
 • Črtanje konoplje iz Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami
  • Zakon temelji na popolni legalizaciji in regulaciji konoplje, tako izkoristimo vse pozitivne lastnosti legalizacije konoplje ter zajezimo morebitne negativne posledice.
  • Legalizirali in regulirali bomo gojenje konoplje in proizvodnjo izdelkov iz konoplje.
  • Zakon predvideva gojenje konoplje tako za nadaljnjo prodajo in predelavo kot tudi za samooskrbo.
 • Sprostili in debirokratizirali bomo panogo gojenja konoplje z nižjo vsebnostjo THCja(industrijske konoplje)
  • Dvignili bomo mejo maksimalne vsebnosti THC za izdelke iz industrijske konoplje z 0,2 % na 1 %, kar bo omogočilo industrijsko gojenje visokoproduktivnih in avtohtonih vrst konoplje.

Na vrh