Prenesi PDF

Prizemljene finance so pot do uresničitve visokoletečih ciljev


Javnih financ se moramo lotiti previdno. Naš finančni načrt bo omogočil vzdržen proračun, kakovostne javne službe in visok tempo investicij.

Javne finance Slovenije so zdaj dolgoročno nevzdržne. Vlade trošijo brez vizije in merljivih ciljev. Sredstva se dodeljujejo po inerciji, nepredvidljivost investicij pa draži gradnjo. Izpolnjevanja ciljev se ne vrednoti za nazaj, kar vodi v velike izgube.

Trenutni javni dolg države znaša okoli 80 odstotkov BDP. Čaka nas faza okrevanja gospodarstva po covidni krizi in konsolidacija javnih financ.

Naraščanje dolga vodi v dvig obrestnih mer državnih obveznic. Višji kot bo dolg dražje, in dlje ga bomo odplačevali.

Javne finance so dolgoročno nevzdržne, predvsem zaradi staranja prebivalstva. Slovenija si na dolgi rok ne more privoščiti trenutnega obsega odhodkov. Ocenjeni strukturni primanjkljaj leta 2021 je bil med najvišjimi v EU.

Brez dolgoročno vzdržnih javnih financ ne bo mogoče zagotoviti sedanjih standardov javnih storitev, kot so zdravstvo, šolstvo in pokojnine, za bodoče generacije in zdajšnjo delovno aktivno generacijo, ko se bo upokojila.

Obseg investicij se giblje med 4–10 odstotki državnega proračuna. Če želimo v prihodnosti posodobiti državo in ustvariti več bogastva, moramo zagotoviti kakovostno infrastrukturo.

Pomemben ni le znesek naložb, temveč predvsem njihova korist in uporaba. Učinkovitosti preteklih investicij se ne ocenjuje.

Izpolnjevanje ciljev ni opredeljeno na merljiv način in ga je zato zelo težko ovrednotiti.

Številne pomembne državne naložbe nimajo analize stroškov in koristi pripravljenih pred njihovo odobritvijo. Obstoječi kazalniki v vladnih dokumentih se običajno ne osredotočajo na glavna vprašanja, ocenjujejo se z večletno zamudo.

Kako bomo to uredili?

  • Država naj z javnimi financami ravna odgovorno, nameni naj najmanj 10 odstotkov proračuna za investicije, izdatke naj skrbno načrtuje in ocenjuje njihovo učinkovitost. Državljani naj na internetu vidijo, kako država posluje.
  • Pripravili bomo podporni fiskalni paket za ponovni zagon gospodarstva po epidemiji.
  • Želimo, da naložbe predstavljajo vsaj 10 odstotkov odhodkov državnega proračuna. Naložbe bomo načrtovali za več kot en mandat.
  • Za izobraževanje, financirano iz državnega proračuna, bomo dolgoročno zagotovili pet odstotkov BDP.
  • Zagotovili bomo sredstva za redno usklajevanje pokojnin in financiranje socialnih storitev.
  • Prizadevali si bomo za povečanje sredstev za raziskave in razvoj na povprečje OECD.
  • Pošteno bomo financirali lokalne in regionalne samouprave, kar bomo zagotovili s prilagoditvijo proračunske razporeditve davkov s poudarkom na zagotavljanju financiranja popravil prometne infrastrukture.
  • Za kulturo bomo namenili en odstotek državnega proračuna.

Na vrh

Last modified on 2022-03-05