Prenesi PDF

Enakopravne priložnosti za marginalizirane skupine


Zmeraj mora obstajati možnost za izgradnjo boljše prihodnosti posameznika, ne glede na pripadnost družbeni skupini. Gradimo jo s kakovostnim izobraževanjem, pomagamo pri iskanju zaposlitve in ponudimo cenovno ugodna stanovanja.

Neenakost pri dostopu do izobraževanja, stanovanj in zaposlovanja vodi v poslabšanje kakovosti življenja nekaterih državljanov v ranljivih regijah. Reševanje problemov posledično vodi v visoke finančne in socialne stroške. Problem socialne izključenosti je dolgoročen in se v času pandemije poslabšuje.

Kot prednostne vidimo naslednjih 5 področij socialne politike:

 • kakovostna in ugodna stanovanja,
 • primerna zaposlitev,
 • storitve (zdravstvene, socialne, skupnostne),
 • svetovanje v zvezi z zadolževanjem in možnosti za reševanje položaja prezadolženih gospodinjstev,
 • kakovostno izobraževanje, ki med drugim preprečuje prezgodnji izpad iz formalnega sistema izobraževanja.

Ljudje bodo imeli enake možnosti, neodvisno od kraja rojstva in bivanja. Zdravstvo, kakovostno izobraževanje in stanovanjska pomoč bodo na voljo vsem osebam v vseh regijah.

Kako bomo to uredili?

 • Občinam in šolam bomo zagotavljali finančno in metodološko podporo pri reševanju socialnih problemov na lokalni ravni.
 • Predlagali bomo zakon o stanovanjski podpori, ki bo urejal pogoje za odločanje o nastanitvi na lokalni ravni, vzpostavil postopke in financiranje socialnega dela z ljudmi, ki potrebujejo urejeno stanovanjsko problematiko, ter to pomoč povezal s sistemom prejemkov.
 • Zagotovili bomo dostopnost vseh ravni izobraževanja za otroke, ki so izpostavljeni nevarnosti za izpad iz formalnega sistema izobraževanja
  • Zagotovili bomo pravočasne podpore družin ter predšolske priprave prek pripomočkov in mentorstva, ki jih nudi šola, poskrbeli bomo za kosila in prigrizke v vrtcih in šolah, omogočili udeležbo revnih otrok v klubih in hobijih ter jim zagotovili štipendiranja v srednji šoli in na univerzi študije.
 • Pri financiranju šol bomo upoštevali kompleksnost dela v strukturno prikrajšanih krajih.
 • Podporne time bomo sestavili na podlagi pristopa vodenja vsakega posameznega primera.
  • Ti timi bodo obravnavali družine prikrajšanih otrok in medresorsko povezovali šole ter zaposlene v socialnih službah, zdravstvu in nevladnih organizacijah.
 • Zagotovili bomo, da bo svetovanje pri reševanju prezadolženosti na voljo v vseh regijah in občinah.

Na vrh