Prenesi PDF

Avtorske pravice za digitalni svet


Sodobna tehnologija spreminja možnosti rabe avtorskih del.

Naredimo upravljanje bolj pregledno in omogočimo dostop do del, ki se financirajo iz javnih sredstev.

Družba prihodnosti je digitalna. Gospodarske in državne entitete, ki izkoriščajo monopolni položaj, hočejo strogo omejiti uporabo avtorskih del, dostop do znanja in njegovo širjenje. EU je sicer sprejela paket nujnih zakonov za enotni digitalni trg, vendar se med dobrimi predlogi najde ogromno takih, ki služijo predvsem interesom velikih založnikov.

Vprašanje avtorskih in intelektualnih pravic je vprašanje, kakšno družbo si želimo v prihodnosti. Današnje stanje je posledica preteklih pojmovanj, čemu naj služi avtorska zakonodaja, ki je bila usmerjena predvsem v zaščito pravic avtorjev in lastnikov pravic.

Danes na trgu vlada oligopol, ki zavira razvoj na mnogih področjih, zakonodaja pa ščiti položaj oligopolistov.

Založniki, večinski lastniki pravic in največja spletni velikani želijo diktirati pravila tudi na digitalnemu trgu.

Storili bomo vse v naši moči, da širjenje monopolnih položajev, uvajanje nedelujočih filtrov vsebin, nadzor, cenzura, geoblokiranje, omejevanje uporabe javnih podatkov, patenti na programsko opremo in kriminalizacija uporabnikov ne postanejo del prihodnosti.

Kako bomo to uredili?

  • Uvedli bomo rabo prostih licenc na čim širšem področju delovanja javnih in državnih struktur.
  • Uredili bomo dostop do znanstvenih del, ki naj bodo prosto dostopna za šolstvo in druge izobraževalne ustanove.
  • Vsako delo, financirano s podporo javnih sredstev, naj bo javno dostopno.
  • Zaščitili bomo javni interes pri pogajanju med deležniki ter zaščitili interese posameznih avtorjev in imetnikov pravic.
  • Še naprej bomo sooblikovali avtorsko zakonodajo doma in na nivoju EU.
  • Povezovali bomo deležnike z namenom iskanja rešitev ter prekinili trend sprejemanja škodljivih lobističnih zakonov, napisanih po nareku ene izmed interesnih skupin.
  • Zaščitili bomo uporabnika, ki je danes na digitalnem trgu dejanski generator vrednosti poslovnih modelov.
  • Skrajšali bomo trajanje avtorske pravice na 40 let po smrti avtorja.

Na vrh