Prenesi PDF

Saniranje in ublaženje škode protikoronskih ukrepov


Sanirali in ublažili bomo škodo nastalo z nepremišljenimi protikoronskimi ukrepi

Sprejemanje ukrepov z odloki in zloraba epidemije za zakonske spremembe, ki niso povezane z epidemijo, je zmanjšalo pravno varnost in povzročilo veliko družbeno škodo.

Epidemija je nedvomno napravila veliko družbeno škodo zaradi nepremišljenih in stihijskih ukrepov, neracionalnega in nenamenskega trošenje javnega denarja ter korupcije, zlorabe protikoronskih zakonov za urejanje zadev, ki nimajo zveze z epidemijo, porazne in žaljive komunikacija z ljudmi, itd. Posledice zgoraj naštetega je potrebno čim prej odpraviti ali vsaj v čim večji meri ublažiti. Poleg tega je potrebno poskrbeti, da se kaj takšnega nikoli več ne ponovi.

Epidemija ni zgolj zdravstveni problem, je širši družbeni problem, v reševanje katerega bi vlada že od samega začetka morala vključiti neodvisne strokovnjake iz različnih področij. Namesto tega je reševanje prepustila zgolj strokovnjakom zdravstvene stroke, ki jih je izbirala po načelu poslušnosti, da jim je lahko vsiljevala svoje politične odločitve ali njihovo mnenje ignorirala. Avtoritarno sprejeti ukrepi so bili nedomišljeni, kontradiktorni in preštevilni, da bi si jih ljudje lahko sploh zapomnili, kaj šele da bi jih lahko dosledno upoštevali. Kljub zahtevam ustavnega sodišča, Slovenska vlada učinkov epidemioloških ukrepov ni nikoli preverjala, zato je slepo vztrajanje na ukrepih, ki so globoko posegli v človekove pravice, družbi povzročilo materialno in moralno škodo.

Poraba javnega denarja v imenu boja z epidemijo je bila nepregledna in neracionalna, saj ni mogoče oceniti dejanskega učinka porabljenega denarja. Celo nasprotno — Fiskalni svet v svojih mesečnih informacijah jasno opozarja na resno nevarnost strukturnega slabljenja javnih financ in s tem posledično velikih težav pri uravnoteženju proračuna oziroma vračanju dolga v prihodnje. Nepravilnosti, ki jih je ob prvih dobavah ugotovilo Računsko sodišče in v zvezi s katerimi je podalo posamezne kazenske ovadbe, kažejo na sistemsko korupcijo. Prek javnih naročil so kupovali tudi neustrezno opremo, na kar so opozarjali posamezni strokovnjaki, ki so bili zaradi tega šikanirani ali so celo izgubili službo. Priča smo tudi številnim drugim sumljivim poslom.

Protikoronski zakoni, s katerimi naj bi vlada blažila posledice epidemije, so nepregledni in neuravnoteženi, izrazito zapostavljene so bile posamezne gospodarske panoge in določene skupine ljudi. Zakoni so po opozorilih številnih pravnikov kot tudi Zakonodajno pravne službe Državnega zbora vnesli zmedo v slovenski pravni prostor tudi s tem, ko so urejali področja, ki niso v neposredni povezavi z epidemijo. Očitno so nekateri posamezniki in lobiji epidemijo izrabili za lastne koristi. Vlada je v protikoronskih zakonih uzakonila tudi nesorazmerno visoke kazni, več kot očitno z namenom, da bi preprečila ali omejila protivladne demonstracije in s tem ustavno pravico do svobode izražanja.

Vlada je za govorca za covid-19 postavila človeka, ki ni bil dorasel svoji vlogi. S svojo vojaško in žaljivo retoriko “uživajte dokler lahko” je v ljudeh vzbudil nezaupanje in upor. Tudi večina ostalih vladnih akterjev je delovala neusklajeno. Edini, za katerega je bilo videti, da se je iskreno trudil, je bil predstojnik Centra za nalezljive bolezni NIJZ Mario Fafangel, ki pa je žal ostal brez podpore.

Vlada je v ozadju epidemije izpeljala številne demokratično sporne spremembe zakonodaje, kar v normalnih razmerah ne bi bilo mogoče. S spremembo organizacije in političnim kadrovanjem policije je omogočila široko zamenjavo oseb na vodilnih položajih v policiji. S spremembo kazenskega zakonika je dejansko uvedla verbalni delikt, s čimer je po mnenju pravnikov Slovenijo vrnila za 50 let nazaj v zgodovino.

V čem je bistvo problema?

 • Avtoritativno obvladovanje epidemije ne samo da ni uspešno, je skrajno škodljivo, saj pri ljudeh vzbuja upor.
 • Sistem pogojev PCT nesorazmerno svojemu namenu omejuje pravice in diskriminira ljudi.
 • Epidemijo se zlorablja za prisvajanje javnega denarja prek sistemske korupcije.
 • Vlada ves čas povečuje proračunski primanjkljaj, ki je v letu 2021 dosegel nekaj manj kot 4 milijarde EUR od teh 2,79 milijarde za neposredne COVID ukrepe.
 • Epidemijo se zlorablja za podrejanje policije, sodstva in drugih institucij in državnih podjetij predvsem s pospešenim političnim kadrovanjem.
 • V PKP zakonih je vlada spreminjala člene zakonov o stvareh, ki niso povezane z epidemijo. Takšnih sprememb v normalnih razmerah ob širši javni razpravi nikoli ne bi mogli uveljaviti.
 • S političnim kadrovanjem in prirejanjem razpisnih pogojev ključna mesta zasedajo ljudje, ki pripadajo vladajoči politični opciji.
 • Krči se pravice ljudi, tudi ustavno pravico do svobode govora.
 • Krepi se represija nad ljudmi.

Kako bomo sanirali škodo in ublažili posledice?

Ljudem bomo vrnili upanje in zaupanje

 • Ljudem bomo vrnili upanje. Stroki bomo povrnili veljavo s spodbujanjem argumentiranih strokovnih razprav, usmerjenih v iskanje resnice in doseganje družbene dobrobiti.
 • Ustvarili bomo politično okolje, v katerem bo politika sprejemala odločitve na podlagi večinsko sprejetih strokovnih argumentov.
 • Uzakonili bomo izvajanje obvezujočih strokovnih analiz dejanskih učinkov sprejetih ukrepov.
 • Vzpostavili bomo transparentnost porabe javnih sredstev, še zlasti v izrednih situacijah, kot je epidemija.
 • Spremenili bomo zakonodajo, da bo ta onemogočala sprejemanje kriznih zakonov, ki s poseganjem v druge zakone rušijo pravni red.
 • Razveljavili bomo tudi člene drugih zakonov, ki so bili sprejeti v času zadnje vlade in krnijo demokracijo ali omogočajo politično kadrovanje.
 • Izboljšali bomo vsesplošno družbeno klimo in odnose med ljudmi, predvsem z drugačno komunikacijo in odnosom do državljanov.

O strokovnih vprašanjih bo odločala stroka, ne politika

 • Reševanje epidemije se bomo lotili ob pomoči skupine uglednih strokovnjakov iz različnih področij. To morajo biti ljudje, ki jim ljudstvo zaupa.
 • Ne bomo zatirali argumentirane strokovne razprave. Smo pa proti tako imenovanim teorijam zarote, katerih zastopniki so tako zaverovani v svoj “resnico”, da od nje niso pripravljeni odstopiti za nobeno ceno (oz. na podlagi nobenega dejstva ali argumenta). Podobno kritični smo tudi glede tistih zagovornikov “uradnega narativa” o covid-19, ki vsak najmanjši odstop od njega avtomatsko opredelijo za teorijo zarote in zablodo.
 • Politične odločitve bomo sprejemali v Državnem zboru v soglasju z večinskim mnenjem stroke. Politične odločitve, ki močno posegajo v pravice ljudi, bodo ljudje potrjevali na referendumu.

Zakonska ureditev mora biti jasna, strokovno utemeljena in skladna z ustavo

 • Spremenili bomo Zakon o nalezljivih boleznih na način, da bo jasno in nedvoumno določal pogoje za uveljavljanje ukrepov v primeru epidemij in vladi nalagal obvezo neodvisnega strokovnega preverjanja njihovih pričakovanih in dejanskih učinkov.
 • Razveljavili bomo vse člene protikoronskih zakonov, ki niso neposredno povezani z epidemijo, tiste, ki predstavljajo korupcijska tveganja, in tiste, ki kršijo človekove pravice.
 • Razveljavili bomo tudi člene drugih zakonov, ki so bili sprejeti v času zadnje vlade in krnijo demokracijo ali omogočajo politično kadrovanje.
 • Naredili bomo revizijo vseh PKP zakonov in odpravili vse, kar vanje ne sodi ali je škodljivo.
 • Naredili bomo revizijo vseh kadrovskih zamenjav in domnevnih političnih kadrovanj.
 • Naredili bomo revizijo vseh postopkov policije v času demonstracij.

Razgaliti in v kar največji meri sanirati moramo finančno škodo

 • Zahtevali bomo revizijo vseh javnih naročil in porabe proračunskih sredstev. Predvsem je potrebno raziskati, za kakšen namen so bila porabljena proračunska sredstva, ki niso bila namenjena COVID ukrepom. Ugotoviti je tudi treba, zakaj je vlada povzročila tako visok proračunski primanjkljaj.
 • Sodno, brez zavlačevanja bo potrebno preganjati vse, ki so pravnomočno obtoženi korupcije

Korenito bomo spremenili komuniciranje z ljudmi

 • Za komunikacijo z ljudmi bomo izbrali človeka, ki mu ljudje zaupajo, ki je spoštljiv do ljudi in upošteva stroko.
 • Sporočila ljudem morajo biti jasna in razumljiva.

Zavzemali se bomo za le nujno potrebne in sorazmerne ukrepe za zajezitev epidemije.

 • Vsi ukrepi morajo biti strokovno utemeljeni in obrazloženi. Strokovna skupina bo morala v povezavi z vsakim od ukrepov, ki ga predlaga, javno objaviti strokovno obrazložitev, morebitna ločena mnenja njenih članov in strokovne članke oziroma ugotovitve, na katerih temeljijo.
 • Nasprotujemo uvedbi obveznega cepljenja za Covid-19, saj menimo, da je ob trenutni smrtnosti in ob dejstvu, da cepivo ne preprečuje prenosa okužbe, prebivalstvo nesmiselno siliti v obvezno cepljenje proti njihovi volji. Vsak se lahko sam odloči, ali se bo zaščitil s cepivom ali kako drugače. Težko je tudi pričakovati, da bo razvoj cepiv lahko sledil hitrim mutacijam virusa, po drugi strani pa se je večina ljudi že srečala z virusom in ga v neki obliki prebolela, zato njihova izpostavljenost ni tako velika, kot je bila na začetku. Da ponavljajoči se poživitveni odmerki niso smiselna strategija opozarjata tako Mednarodna zdravstvena organizacija kot tudi vodja strategije za cepiva pri Evropski agenciji za cepiva Marco Cavaleri.

Ukrepe PCT je potrebno uporabljati le toliko, kolikor so ti nujno potrebni, in samo toliko časa, kot je to nujno potrebno.

 • Izenačili bomo status cepljenih in prebolelih, saj je trenutna ureditev, ki favorizira cepljene pred prebolelimi diskriminatorna in v ničemer strokovno utemeljena. Pri tem se stroka ne sme izgovarjati, da zgolj sledi usmeritvam iz Bruslja, saj je področje zdravstva v popolni pristojnosti posameznih držav, ki same odločajo kakšne ukrepe bodo sprejele.
 • Testiranje za necepljene mora ostati brezplačno.
 • Glede na stanje epidemije, lažji potek bolezni pri aktualni različici virusa in zelo veliki nalezljivosti, se postavlja vprašanje učinkovitosti sedanjih PCT ukrepov. Podatki iz bolnišnic nas opogumljajo k odločitvi o odpravi PCT pogojev, saj onemogočajo normalen razvoj družbe, predvsem odraščajočih generacij, ki jim Covid ne predstavlja velike grožnje.
 • Zavedati se moramo, da posledice epidemije niso vidne le neposredno v obliki hospitalizacij, temveč bodo vidne čez nekaj desetletij tako na fizični kot psihološki ravni, ko bodo bodoči odrasli, ki so trenutno še otroci, čutili posledice zapiranja v svoje prostore, druženja v mehurčkih, slabšega šolanja itd.
 • Odločno tudi nasprotujemo temu, da bi se sistem covidnih potrdil in PCT pogojev uporabljal tudi po koncu pandemije oziroma za druge znane bolezni. Odločno se bomo zavzemali za to, da se po koncu epidemije izbriše vse podatke iz sistema covidnih potrdil in aplikacije #OstaniZdrav.

Na vrh

Last modified on 2022-03-01