Prenesi PDF

Zamejitev strateških tožb zoper civilno družbo in novinarje


Zloraba oblasti in rušitev demokratičnih temeljev ne smeta ostati nekaznovani.

SLAPP (strateške tožbe proti javni udeležbi) so izrazito nedemokratična praksa, ko javni funkcionarji izkoristijo moč svojega položaja ter iz javnega proračuna financirajo povsem neosnovane tožbe proti vidnejšim predstavnikom civilne družbe in novinarjem, da bi jih na tak način utišali.

Neravnovesje moči in sredstev med tožnikom in tožencem slednjim spodkopava pravico do poštenega sojenja. Ker so tarča tožb posamezniki, ki prispevajo pomemben glas v kritiziranju oblasti, se na tak način spodkopava pravice, ki so vsem državljanom zagotovljene z ustavo, kot sta npr. pravica do mirnega zbiranja in do javnih zborovanj ter svoboda izražanja.

Evropski parlament je 11. novembra pozval k omejevanju tovrstnih praks. Pirati podpiramo pobudo evropskih poslancev k oblikovanju zakonodaje, ki bo zaščitila žrtve in tožbe proti udeležbi javnosti omejila s sankcijami.

Kako bomo to uredili?

  • Sprejeli bomo pravila o zgodnji zavrnitvi nepoštenih tožb s strani sodišč.
  • Uveljavili bomo sankcije za tožnike, ki ne morejo obrazložiti, zakaj njihovo ravnanje ni zloraba.
  • Sprejeli bomo pravila proti kombiniranim strateškim tožbam, ki vsebujejo obtožbe o kazenski in civilni odgovornosti.
  • Vzpostavili bomo sklad za zagotavljanje podpore žrtvam in njihovim družinam ter za financiranje primernega usposabljanja sodnikov in odvetnikov.

Na vrh

Last modified on 2022-03-01