Prenesi PDF

Izboljšajmo upravljanje z državnim premoženjem


Izboljšajmo upravljanje z državnim premoženjem

Politizacija vodilnih kadrov v javnih podjetjih ter zlorabe le teh za klientelizem in korupcijo siromašijo državno blagajno in znižujejo kakovost javnih storitev.

Večina premoženja v državni lasti služi opravljanju katere izmed družbeno pomembnih funkcij. Gre za t.i. ključno infrastrukturo.

Zagotavljanje kakovostnih javnih storitev z investiranjem v razvoj ključne infrastrukture je bistvenega pomena za konkurenčnost gospodarstva ter življenjski standard ljudi, zato je iztiskanje dobička iz takšnih podjetij namesto vlaganja v razvoj strel v koleno.

Država se v takšnih podjetjih že danes prek Slovenskega državnega holdinga obnaša kot tržni investitor, zahteva maksimizacijo letnih dividend ter omejuje zadolževanje, kar je v praksi močno omejilo izvajanje prepotrebnih dolgoročnih naložb tudi v najbolj predvidljivih panogah, kot so javna stanovanja in energetika.

Druga težava upravljanja podjetij, ki se vleče že vse od osamosvojitve naprej, je politizacija vodilnih funkcij v javnih podjetjih ter njihovo izčrpavanje, ki sta neposredna grožnja javnemu dobremu in stabilnosti javnih financ.³ Različne poskuse centralizacije upravljanja z državnim premoženjem, kot je npr. predlog demografskega sklada, poskušajo politične garniture, ki so takrat na oblasti izkoristiti za enostavnejše kadrovanje in izčrpavanje državne lastnine.

Državna podjetja se zlorablja za pretakanje velikih količin denarja v žepe ljudi, povezanih s politiko, prek njih pa politika poskuša obvladovati še medije prek oglaševalskih pogodb, ki se jih pogojuje z do vladnih strank bolj naklonjeno uredniško politiko.

Kako bomo to uredili?

 • Dobiček podjetij, ki upravljajo s ključno infrastrukturo, bo moral biti namenjen razvojnim investicijam, njihovi rasti in povečevanju njihove družbene koristi, sicer bosta rast cen in slabša kakovost javnih storitev tisto, kar bo na koncu vseeno znižalo realno vrednost pokojnin.

 • Državna podjetja bomo razbili na toliko deležev kolikor je odraslih državljanov, ki bodo deleže prejeli, a ne bodo imeli možnosti njihove prodaje. Z deleži bodo glasovali o upravljanju podjetij.

 • Nasprotovali bomo ustanovitvi demografskega sklada, ki bi se napajal iz dobičkov ključne infrastrukture.

 • Spremenili bomo pravila glede zahtevanih dividend na državno premoženje iz strani SDH, javna podjetja bodo vzpodbujana k investiranju v razvoj in izboljšave javnih storitev, ne v kovanje dobičkov za polnjenje državnega proračuna.

 • Zvišali bomo omejitve za dovoljeno zadolževanje državnih podjetij glede na panogo.

 • Državne investicije bomo razbili na strateške in tržne, s tržnimi investicijami bo upravljal poseben specializiran sklad.

 • Zavzemamo se za strožje kaznovanje gospodarskega kriminala, med katerega sodi tudi izčrpavanje državnih podjetij. Predlagamo uvedbo minimalne dolžine kazni za gospodarski kriminal po formuli znesek oškodovanja deljeno povprečna plača so meseci zapora.

 • Depolitizirali bomo kadrovsko politiko v podjetjih v državni lasti.

 • Povečali bomo vpliv zaposlenih pri upravljanju in pri izbiri vodilnih kadrov v državnih podjetjih.

 • Delovanje podjetij v državni lasti bo popolnoma transparentno do javnosti ne glede na pravno obliko podjetja.

 • Zaščitili bomo žvižgače v javnih podjetjih.

 • Odločanje o nadzornikih in članih upravnih odborov bomo prepustili stroki, za katero bomo poskbeli, da bo imela visok nivo neodvisnosti.


Na vrh

Last modified on 2022-03-05