Prenesi PDF

Program za podjetnike


Prihodnost države je v rokah tistih, ki jo financirajo.

Zasebni sektor je gonilna sila gospodarstva. Njegova rast pomeni tudi dvig življenjskega standarda zaposlenih, pokojnin, kakovosti javnih storitev, pa tudi ugleda Slovenije v svetu, zato želimo podjetnikom zagotoviti najboljše možne pogoje.

Prijaznost.

Uveljavljali bomo pristop države v korist uporabnikov njenih storitev. S poenostavitvijo birokracije bomo povečali učinkovitost uradnikov in inšpekcij. Z digitalizacijo bomo olajšali stik uporabnikov s pristojnimi organi ter pospešili postopke.

Stabilnost in predvidljivost.

Dolgi meseci negotovosti se ne smejo ponoviti. Podjetjem bomo nadomestili škodo, nastalo v času pandemije, in pripravili načrt za morebiten naslednji val. Da bo država lahko plačala stroške financiranja krize, bomo izboljšali javne finance. Spremembe v davčnem sistemu ne bodo v ničemer oslabile malih ali srednje velikih podjetij.

Modernizacija.

Uveljavljali bomo takšne spremembe v izobraževanju, da bodo nove generacije pripravljene na izzive prihodnosti, tudi na trgu dela. Ustvarili bomo tehnološko in kadrovsko podlago za raziskave in razvoj. Z davčno politiko bomo podpirali inovativnost.

Zagotavljamo vam, da si bomo prizadevali za naslednje korake, ki bodo omogočili preoblikovanje državne uprave, davkov, izobraževanja in gospodarske politike.

PRIJAZNA DRŽAVA

 • Podjetništvo in gospodarska iniciativa sta lahko uspešni le če država skrbi za stabilnost širšega družbenega okolja in uveljavi jasna, predvidljiva pravila. Predvsem pa država ne sme omejevati tistih podjetnikov, ki želijo začeti z opravljanjem dejavnosti, to je v Sloveniji žal standard. Čas je, da tistim z idejami dovolimo, da jih udejanjijo.

PAMETNA BIROKRACIJA

 • Ustanovili bomo službo za racionalizacijo birokracije, ki bo pripravila izboljšave za boljše delovanje birokracije po vseh javnih institucijah.
 • Po zgledu Avstrije bo vodja službe dobil dva mandata in bo neposredno odgovarjal predsedniku države. Prva dolžnost vodje službe bo preprečiti, da bi novi zakoni uvajali dodatna birokratska bremena brez da bi ta zasledovala utemeljen cilj – če je dodatno birokratsko breme na nekem področju nujno potrebno, na primer zaradi nuje ostrejših okoljskih regulacij, se ga sme uvesti samo ob avtomatizaciji in optimizaciji obstoječih birokratskih procesov na tem področju.
 • Poenotili bomo pobiranje davkov in zavarovalnih premij.
 • Avtomatizirali bomo izdelavo računovodskih izkazov v zbirki dokumentov.
 • Odpravili bomo podvojene preglede podjetnikov.
 • Davke in dajatve bo pobirala le ena institucija, sistem nadzora pa bo na voljo še drugim sodelujočim institucijam. Nadzorne institucije bomo poenotili in jasno opredelili, kdo je pristojen za nadzor določenih vrst poslovnih subjektov.
 • Uvedli bomo avtomatske inšpekcije, ki bodo v veliki meri nadomestili obiske davčnega urada Implementirali bomo sistem kontrolnih poročil, DDV, DDPO ipd., kar nam bo omogočilo zaostritev inšpekcijskih sil tam, kjer je to pomembno – proti sumljivim primerom.

PRAKTIČNA DIGITALIZACIJA

 • Avtomatizirali bomo spremljanje rokov in določili korektivne ukrepe v primeru zamud v vseh uradnih postopkih.
 • Digitaliziramo procese in dokumentacijo.
 • Med organi bodo v uporabi le strojno berljivi podatki, ne papirji ali skenirani dokumenti. Elektronske datoteke bodo pospešile uradne postopke.
 • Digitalne storitve bomo močno razširili.
 • Oblikovali bomo akcijski načrt za digitalizacijo Slovenije ter uveljavili pravico do digitalnih storitev in vsem polnoletnim državljanom avtomatsko podelili elektronski certifikat za dokazovanje identitete pri poslovanju z državnimi portali.
 • Bistveno bomo pospešili uvajanje digitalnih storitev. Digitalizirali bomo postopke izdaje gradbenih dovoljenj in zmanjšali število korakov, ki so potrebni v postopkih.
 • Prijaznost državnih digitalnih storitev bo ena od prednostnih nalog. Digitalni portali države bodo zasnovani podobno, s poudarkom na intuitivni uporabnosti. Nadalje jih bomo prilagodili na podlagi podatkov o uporabnosti in anketah uporabnikov.
 • Druge spletne storitve bomo ustvarjali z uporabo odprtih podatkov in odprtokodnih tehnologij.
 • Državno upravljanje bo moralo temeljiti na realnih podatkih. Poleg temeljitih analiz na vseh ravneh, ki se jih bo načrtovan ukrep dotikal, bo podlaga za kakršnokoli odločanje posvetovanje z vsemi deležniki.

STABILNO IN PREDVIDLJIVO POSLOVNO OKOLJE

 • Poslovati pomeni načrtovati. Vlada je s kaotičnimi odločitvami med epidemijo, ki so se spreminjale iz dneva v dan, pa tudi z nizkimi pomočmi za tiste, ki so jih zares potrebovali, podjetništvo naredila bolj negotovo.
 • Vzdržen javni dolg Slovenije
 • Naš načrt vzdržne fiskalne politike temelji na podpori inovativnosti, doslednem boju proti korupciji in prihrankih v delovanju države, ki jih bomo dosegli z učinkovitejšim upravljanjem javnih naročil.
 • Obeti za finance države so v tako slabem stanju, da zgolj proračunski prihranki ne bodo dovolj za financiranje javnih storitev, zato ne želimo skrivati, da želimo financiranje pridobiti z večjim davčnim izplenom: z omejevanjem dvomljive davčne optimizacije multinacionalk; prilagoditvijo pristojbin za okoljske koncesije; obdavčitvijo tehnoloških velikanov, obdavčitvijo praznih nepremičnin ter z legalizacijo konoplje.

PREDVIDLJIVO OKOLJE

 • Malim in srednje velikim podjetjem bomo nudili brezplačna orodja za izpolnjevanje zakonskih obveznosti: osnovno programsko opremo, pogodbene modele ali brezplačne tehnične standarde, ki jih zahteva država.
 • Ustvarili bomo elektronsko zbirko zakonov po vzoru portala GitHub, tako da bodo zakonodajne spremembe glede na prejšnje stanje jasno vidne in sledljive. Poenotili bomo terminologijo različnih zakonov.
 • Spremenili bomo usklajevanje minimalne plače. Rast minimalne plače bo vezana na rast povprečne plače.
 • Znižali bomo globe za administrativne napake. Namesto napak bo država preganjala goljufije.
 • V Evropskem svetu si bomo prizadevali za pregledno poročanje dobička korporacij po državah izvora. To bo multinacionalkam otežilo davčno optimizacijo na račun slovenskih podjetnikov.

SODOBNO IN INOVATIVNO OKOLJE

 • Premik slovenskega gospodarstva v 21. stoletje je nuja. Če zagrabimo priložnost, ki se odpirajo bomo prinesli celotni državi dolgoročno blaginjo, višje plače in konkurenčnost na svetovnem trgu. Ne smemo zaspati!

MOČAN TRG DELA

 • Vzpostavili bomo podporni program za študente s poslovnimi načrti na vseh univerzah. Povezali jih bomo s svetovalci, inkubatorji, investitorji in predvsem med seboj.
 • Uvedli bomo administrativno preprost sistem delovnih viz, ki bo pomagal domačim podjetjem s pomanjkanjem usposobljenih kadrov.
 • Odpravili bomo škodljive spremembe zakona o tujcih, ki od tujih študentov zahtevajo nemogoče finančne pogoje za študiranje na naših univerzah.
 • Pripravili bomo spremembo delovnopravne zakonodaje po piratskem modelu Prostega dela, ki bo omogočal večjo zaščito gmotnega položaja prekarnih delavcev v zameno za večjo fleksibilnost, ki jo takšne oblike dela dopuščajo.
 • Namesto povečanja obveznosti in nadzora delodajalcev bomo uvedli enoten portal javne uprave za spletno podporo delodajalcem.
 • Odstranili bomo zakonodajne in davčne ovire, ki omejujejo krajši delovni čas, ter zagotovili ureditev dela zaposlenih staršev in skrbnikov, predvsem z zvišanjem nadomestil v času porodniškega in starševskega dopusta, prilagoditvijo delovnega časa in pravico do dela od doma.
 • Olajšali bomo usklajevanje dela in skrbi za otroke. Zagotovili bomo zadostne zmogljivosti vrtcev ter uvedli fleksibilno določanje ugodnosti in davčnih olajšav, saj je trenuten sistem subvencij za vrtec, prehrano in podobno, ki je narejen po stopničkah, zelo nevzpodbuden. Primeri, ko morajo starši zavrniti povišico v službi, ker na drugi strani izgubijo več bonitet so za nas nedopustni.
 • Podprli bomo oblikovanje javno dostopnih baz podatkov za vseživljenjsko učenje.

LASTNIŠTVO ZAPOSLENIH

 • Uvedli bomo spodbude za uvajanje ekonomske demokracije v podjetjih.
 • To bo povečalo zanimanje izkušenih in visoko izobraženih kadrov za mala podjetja, ki si ne morejo privoščiti zaposlovanja izkušenih ljudi.
 • Z uzakonjenjem različnih oblik delavskega lastništva bomo podprli tudi rast start-upov.

POMOČ INOVATORJEM

 • Ustvarili bomo mrežo kompetenčnih centrov, ki bodo pomagali podjetjem, ki poslujejo s tujino. Prek njih bomo podpirali inovacije, ki jih je mogoče uporabiti na globalnih trgih.
 • Za popolnoma nove tehnologije bomo izdelali referenčne obrate za industrijo 4.0. Podjetja bodo lahko tu preizkusila nove tehnologije, preden jih bodo začeli uporabljati.
 • Uvedli bomo davčne spodbude za reinvestiranje dobička pravnih oseb. To bo podprlo razvoj zagonskih podjetij, startupov in naložbe v raziskave.
 • Mala in mlada podjetja bomo razbremenili stroškov inovacij na davčni ravni. Davčno izgubo zaradi raziskav in razvoja bodo podjetja lahko prenesla v druga obdobja tudi v obliki popusta na prispevke zaposlenih.
 • Vsako podjetje ne zna digitalizirati in robotizirati.
 • Dokončali bomo strukturo inovacijskih centrov, ki bodo manjšim podjetjem v regijah pomagali pri razvoju poslovanja in prilagajanju sodobnim trendom.

Na vrh

Last modified on 2022-03-05