Prenesi PDF

Evropska monetarna unija


Evropska monetarna unija temelji na izkoriščanju manj razvitih članic

Evropa mora postati tudi fiskalna in socialna unija, sicer ji grozi dezintegracija.

Sistem mednarodne trgovine, v katerem različna gospodarstva medsebojno trgujejo v isti valuti, vendar se zunanjetrgovinski primanjkljaji in presežki medsebojno ne uravnavajo v obliki investicij, je nevzdržen.

Razvitejše države Evropske unije so si na tak način nabrale veliko količino premoženja na račun revščine v manj razvitih državah, predvsem evropskega juga, ki danes drvijo v permanentno recesijo in bodo še dolgo let v dolžniški krizi.

Nemci in Francozi se bodo počasi morali zavedati, da v kolikor Grki, Španci in Italijani ne bodo imeli več dovolj denarja, da bi kupovali njihove avtomobile in druge industrijske izdelke, tudi njihova gospodarstva ne bodo na dolgi rok mogla vzdržno delovati.

KAKO BOMO TO UREDILI?

  • Zavzemali se bomo za formacijo evropske fiskalne in socialne unije.
  • Zahtevali bomo demokratizacijo evropskih institucij. Evropska komisija in različna odločevalska telesa so zaradi nedemokratičnega načina svojega imenovanja imuna na vsakršno odgovornost za svoje odločitve in s tem nagnjena k delanju napak.
  • S spremembo ustave bomo odpravili fiskalna pravila.
  • Zavzeli se bomo za redno skupno zadolževanje Evropske unije na dolžniškem trgu prek evrskih obveznic.
  • Zavzeli se bomo za spremembo evropske monetarne politike po modelu Japonske. Skupne evrske obveznice bo Evropska centralna banka v veliki meri odkupovala sama.
  • Zavzeli se bomo za spremembo Maastrichtskega kriterija tako, da bo obseg dovoljenega zadolževanja držav vezan na dolgoročno sposobnost odplačevanja javnega dolga, upoštevajoč inflacijo in gospodarsko rast v to računico.

Na vrh

Last modified on 2022-03-05