Prenesi PDF

Prosto delo - piratski model poenostavitve sistema dela


Sistem dela potrebuje temeljito reformo. Prekarne zaposlitve so v strmem porastu vse od pričetka finančne krize 2008. Izkoriščanje delavcev se je zaradi pomanjkljive zakonodaje in odsotnosti inšpekcijskih nadzorov močno razbohotilo.

Seveda moramo ločevati samostojne podjetnike, ki se prostovoljno odrečejo varnosti redne zaposlitve v zameno za večjo svobodo in dobro plačilo, od tistih, ki jih v odprtje s.p.-ja prisili dejanski delodajalec. V slednjem primeru status samostojnega podjetnika zaradi nižjih davkov poglavitno služi izkoriščanju cenejše delovne sile, ki se ji odrekajo najosnovnejše pravice.

Tak sistem “prisilnih s.p.-jev”, ki je eden glavnih povzročiteljev prekarstva v Sloveniji, služi predvsem tistim podjetjem, ki ga znajo najbolje izigrati – v škodo delavcem in poštenim delodajalcem ter pokojninski in zdravstveni blagajni. Podjetja vedo, da z izkoriščanjem delavcev lažje dosežejo boljše poslovne rezultate. Tista, ki sistema ne izkoriščajo, pa so postavljena v slabši položaj v boju za obstanek na trgu.

Poleg tega, da tovrstno izkoriščanje s.p.-jev siromaši državno blagajno ter odvzema finančno stabilnost in samostojnost celotnim generacijam, počasi spodjeda že izborjene pravice čisto vseh delavcev.

Z gotovostjo lahko trdimo, da bo izigravanje zakonodaje in izkoriščanje delavcev s časom postajalo še toliko bolj privlačno.

Delavce se mora obravnavati kot to, kar so – delavci in ne podjetja. V kolikor se preživljajo le z lastnim delom, jim morajo pripadati enake pravice, kot tistim, ki so zaposleni za nedoločen čas.

KAKO BOMO TO UREDILI?

  • Poenotili bomo vseh oblike zaposlitev (razen pogodb za nedoločen in določen čas) v enoten sistem priložnostnega dela, ki se ga bo lahko enostavno nadzorovalo.
  • Samozaposlenim bomo priznali osnovne delavske pravice, ki danes pripadajo zaposlenim s pogodbo za določen ali nedoločen čas. Njihovo financiranje bo bremenilo proračun.
  • Uvedli bomo sorazmerne davke in prispevke glede na dohodek posameznika.
  • Pokojninski prispevki se bodo obvezno šteli v končni izračun posameznikove pokojnine in sorazmerno v delovno dobo.

Na vrh

Last modified on 2022-03-05