Prenesi PDF

Energetski viri in učinkovita raba energije


Učinkovita raba energije je eden od pogojev trajnostnega razvoja

Tehnološki razvoj, digitalizacija, obnovljivi viri, električna vozila, ogrevanje s toplotnimi črpalkami ter čedalje boljša razvitost Slovenije imajo za posledico povečevanje porabe električne energije. Zmanjševanje onesnaževanja pri ogrevanju s tradicionalnimi energenti je učinkovito mogoče doseči z uporabo toplotnih črpalk, ki pa za svoje delovanje zahtevajo električno energijo. Zavzemamo se za trajnostno, pregledno in varno dolgoročno oskrbo z energijo. Pri tem je nujno tako pri gospodarstvu kot vseh prebivalcih spodbujati energetsko učinkovitost in učinkovito rabo energije. Obnovljivi viri energije se morajo vzdrževati in obnavljati v okviru trajnostne proizvodnje in rabe.

Zdrava družba potrebuje za svoje delovanje tudi zdravo gospodarstvo, ki mora imeti zagotovljeno kakovostno, neprekinjeno in stroškovno sprejemljivo oskrbo z energijo. Enako velja tudi za gospodinjstva. Poskrbeti moramo za dovolj veliko lokalno proizvodnjo električne energije, ki bo v primeru izrednih razmer v regiji uspela z energijo oskrbovati vse vitalne dele družbe. Proizvodni viri morajo biti uravnoteženi med zanesljivostjo in nizko okoljsko obremenitvijo. Imeti moramo ustrezne podporne sheme, ki bodo spodbujale zasebne investicije v lokalno proizvodnjo in hrambo energije iz obnovljivih virov, ki ne bodo obremenjevala stabilnosti električnega omrežja. Dokler ne dosežemo dovolj velike proizvodnje in učinkovite ter okolju prijazne hrambe električne energije iz obnovljivih virov vidimo jedrsko energijo kot stabilen in primeren vir energije.

Spodbuditi je potrebno tudi vlaganja v prenovo elektroenergetskega omrežja, ki bo prilagojeno za boljše izkoriščanje in prenos energije iz sončnih elektrarn.

Kako bomo to uredili?

Posebno pozornost posvečamo povezavi energetike in prometa zaradi selitve prometa dizelskih in bencinskih vozil na različna električna vozila in na železnico. Za uspešen prehod je potrebno skrbno načrtovati polnilno omrežje, podporne sheme za polnilnice in vozila ter proizvodno obnovljivih virov, ki bodo napajala polnilnice. Ne strinjamo se s tem, da bi električna vozila polnili z električno energijo pridobljeno iz termoelektrarn.

Ključni cilji, ki jih podpiramo so:

 • Doseganje ciljev zelenega dogovora,
 • Izboljšanje učinkovitosti proizvodnje energije,
 • Spodbude za lokalno proizvodnjo, prenos in distribucijo toplote
 • Spodbude za lokalno proizvodnjo električne energije,
 • Vzpostavitev strožjih standardov ter ozaveščanje z boljšim označevanjem energetske učinkovitosti naprav.
 • Povečanje samooskrbe z energijo
 • Postopno uvajanje pametnega električnega omrežja.
 • poskrbeli bomo za ničelno stopnjo energetske revščine tako, da bomo upravičence do subvencij EKO sklada v okviru programa ZERO 500 razširili na vse z nizkimi dohodki in ne samo na redne prejemnike socialne pomoči,
 • upočasnili bomo eksponentno rast rabe energentov s predlogi, ozaveščanjem in spodbudami državljanom za učinkovito rabo energije
 • Zagotovili bomo investicije v prenovo električnega omrežja za zmanjšanje distribucijskih ter transformacijskih izgub
 • prevetritev javnega (cestnega in železniškega) prometa v smeri, da bo privlačnejši za uporabnike (več v točki Trajnostni promet in mobilnost)

Na vrh

Last modified on 2022-03-01