Prenesi PDF

Stanovanjska politika


Povečati moramo število letno zgrajenih stanovanjskih enot ter omogočiti nižje najemnine in nižje cene.

Nedostopnost stanovanj zaradi visokih cen v večjih urbanih središčih predstavlja pereč problem slovenske družbe. Vsak dan se v Ljubljano v službo pripelje 134.000 oseb, po številu dnevnih migracij ji sledijo Maribor, Celje, Kranj in Domžale, kar poleg velike izgube časa predstavlja tudi visoko obremenitev za okolje. Visoke najemnine predstavljajo težko finančno breme za mlade, ki se zaposlijo, se želijo osamosvojiti in si ustvariti družino. Družine in posamezniki v srednjih letih pa si stanovanja zaradi visokih nakupnih cen stežka privoščijo in so tako prisiljeni v več desetletne kredite.

Do takšne situacije je prišlo zaradi nezadostne stanovanjske gradnje v preteklih treh desetletjih. Če smo leta 1975 v Sloveniji dokončali skoraj 16.000 stanovanj, smo jih leta 2012 okoli 4.500 in leta 2020 3.500. Problem dodatno poslabšujejo nezasedena stanovanja, ki jih lastniki zaradi različnih vzrokov puščajo prazna ali občasno oddajajo v najem preko različnih spletnih platform.

Kako bomo to uredili?

  • V prihodnjih štirih letih želimo dvigniti število letno zgrajenih stanovanj na 10.000 enot. To bomo dosegli z državnimi investicijami v stanovanjsko gradnjo, kar bo spodbudilo razvoj gradbeništva in posledično celotnega gospodarstva. Del stanovanj bo namenjen prodaji dolgoročnim lastnikom, del stanovanj pa bo oddan v najem. Cene stanovanj bodo neprofitne.
  • Osredotočili se bomo na gradnjo velikih stanovanjskih sosesk. Nove stanovanjske soseske bodo vsebovale vse elemente ključne za življenje njihovih novih prebivalcev, kot so vrtci, šole, trgovine, zdravstveni domovi … Ključna bo dobra prometna povezava z urbanimi središči, ki bo temeljila na javnem prevozu in kolesarjenju.
  • Zavzemali se bomo za sprejetja ugodne zakonodaje, ki bo omogočala oblikovanje stanovanjskih zadrug in drugih oblik lastništva, ki omogočajo gradnjo stanovanjskih enot tudi na lokalnem nivoju.
  • Poleg gradnje novih stanovanj se bomo osredotočili tudi na uvedbo davka na prazne nepremičnine, saj je bilo leta 2018 v Sloveniji uradno praznih kar okoli 152.000 stanovanj. Del teh stanovanj se oddaja na črnem trgu, zato bomo okrepili inšpekcijske nadzore, denar od pobranega davka iz naslova oddajanja nepremičnin pa preusmerili v gradnjo novih stanovanj.

Na vrh