Prenesi PDF

Problemi družinske politike


Uredili bomo pereče probleme družinske politike

S pojmom družinske politike označujemo celoto socialnih, ekonomskih, pravnih, pedagoških, zdravstvenih, fiskalnih in drugih ukrepov, ki jih določen politično-administrativni sistem izvaja, da bi posredno ali neposredno vplival na življenjske pogoje družin oziroma njenih članov, njihov nastanek in razvoj.

V Sloveniji je na področju družinske politike ostaja veliko odprtih vprašanj, predvsem na področju enakopravnosti partnerskih pravic, posvojitev in družinskega nasilja.

Kako bomo to uredili?

Končali bomo diskriminacijo na polju partnerskih pravic

  • Vsakomur mora biti zagotovljeno, da svobodno in samostojno izbere želeno obliko partnerskega sožitja. Izenačili bomo vse pravice družin, vključno z posvojitvami in umetno oploditvijo za samske ženske. V Sloveniji Ustava RS v 55. členu določa, da je odločanje o rojstvih otrok svobodno. To mora zajemati vse družinske oblike, ne zgolj tradicionalne.

Sistemsko bomo okrepili zaščito žrtev družinskega nasilja

  • Ustanovili bomo socialno policijo kot specializiran socialni organ države z natančno določenimi pooblastili, ki bo organizacijsko ločena od socialnovarstvenih podpornih institucij.

Ukinili bomo zastaralni rok za spolne zlorabe

  • Pirati menimo, da je spolni napad, še posebej na mladoletno osebo, zločin, ki v sodobni družbi ne sme zastarati. Tako predvsem opolnomočimo žrtve napadov.

Spodbujali bomo uvedbo univerzalnega otroškega dodatka v obliki bonov, ki jih bo mogoče koristiti na posebej določenih mestih (trgovine z otroškim materialom)

  • Otroški dodatek je po trenutni ureditvi vezan na cenzus, to pomeni, da je odvisen od dohodkov in premoženja družine. Znesek otroškega dodatka je odvisen od uvrstitve v dohodkovni razred in se povečuje s številom otrok v družini. Univerzalni otroški dodatek v obliki bonov – otroški dodatek se preoblikuje na način, da je namesto dohodkovnih razredov, ki so posledica cenzusa, znesek otroškega dodatka enoten ne glede na materialni položaj družine in se dodeljuje v obliki bonov. Ostali transferji (subvencija malice, kosila, vrtca) bi ostali nespremenjeni, preoblikoval bi se dodatek za veliko družino, ki trenutno znaša 404,48 evrov, za družino s štirimi ali več otroki pa znaša 491,52 evrov. Tudi ta dodatek bi se izplačeval v obliki bonov, saj je namenjen dobrobiti otrok, ne dodatnemu zaslužku družine.

Na vrh