Prenesi PDF

Močan boj proti korupciji


S koruptivnimi posli naj bi si ljudje na položajih moči nezakonito prisvojil tudi do 3,5 milijarde evrov letno, kar je skoraj desetina vsega, kar se v državi ustvari.

Korupcija je zažrta v jedro slovenske družbe, na kar nakazujejo vsakoletne ankete o zaznavnosti korupcije, ki nas redno uvrščajo v sam svetovni vrh.

Zdi se, kot da korupcijske afere, ki redno pretresajo slovenski politični prostor, na tej točki več nikomur ne pridejo do živega. Ko se je ministra Počivalška posnelo, kako preferenčno obravnava enega izmed ponudnikov zaščitne opreme, se to drugim članom vlade in večini poslancev državnega zbora ni zdelo kot zadosten razlog za njegovo odstranitev. Ta vlada in koalicija sta se s tem odločili podpreti korupcijo.

Z epidemijo se je povečala poraba javnih sredstev, pod pretvezo nujnosti pa so se znižali standardi preglednosti, ki sicer veljajo za javna naročila. To je odprlo nove možnosti za korupcijo, veliki posli so se mimo razpisov podeljevali doslej povsem neznanim podjetjem brez ustreznih referenc.

Kljub opozorilom računskega sodišča, da je postopke brez predhodnega javnega razpisa potrebno opustiti, saj da razmere v državi takšnega stanja več ne opravičujejo, se takšnih poslov ni ustavilo.

Politizacija policije, omejevanje organov pravosodja ter zastraševanje novinarjev in medijev, znatno povečujejo tveganja za nastanek korupcije.

Obnova boja proti korupciji je ena izmed prioritet Piratske stranke. Zavzemamo se za povečanje neodvisnosti pravosodja in javnih medijev ter za povečano zaščito žvižgačev, ki so ključen del protikorupcijskega sistema.

Kako bomo to uredili?

 • Analizirali bomo zamude in ovire v kazenskih postopkih ter rezultate vnesli v novi zakon o kazenskem postopku.
 • Preiskovanje primerov bomo posodobili. Prenovili bomo kazenski zakonik tako, da bodo kriminologom in tožilcem zagotovljena sodobna orodja, s čimer bomo pospešili primere ter hkrati zagotovil jamstvo za pošteno sojenje.
 • Zaščitili bomo žvižgače. Osebi, ki se odloči prijaviti kršitev in pomaga pri dokazovanju krivde storilcev, je treba zagotoviti podporo in zaščito.
 • Depolitizirali bomo policijo in okrepili neodvisnost sodne veje oblasti ter pravosodja.
 • Ne bomo dovolili znižanja kazni za korupcijo in gospodarski kriminal.
 • Komisijo za preprečevanje korupcije bomo kadrovsko in finančno okrepili ter povečali njene pristojnosti.
 • Prizadevali si bomo za spremembo zakonodaje, ki ureja goljufije in pranja denarja.
 • Razširili bomo možnosti zahtevanja dokumentov v zvezi z domnevnimi primeri pranja denarja in davčne utaje, pri tem pa ohranili načela davčne in poslovne skrivnosti ter varovalke pred zlorabami.
 • Ob popolnem spoštovanju pravice do poštenega sojenja in zaupnosti odvetnika bomo zagotovili pogoje za preiskave v odvetniških pisarnah v kazenskih postopkih.
 • Uvedli bomo nova premoženjska kazniva dejanja. Po evropski direktivi bomo uvedli nova kazniva dejanja v zvezi s prenosom premoženja iz kriminalne dejavnosti.
 • Okrepili bomo javne medije in zagotovili pogoje za krepitev preiskovalnega novinarstva.

Na vrh