Prenesi PDF

Krepitev civilne družbe in ljudska demokracija


Izkušnja zadnjega desetletja kaže, da se je strankarska demokracija oddaljila od ljudstva in da vedno manj strank dela v interesu ljudstva oziroma v interesu davkoplačevalcev, ki to politiko financiramo.

Že mnogokrat videni vzorci se znova ponavljajo. Oblast ignorira mnenje državljanov in civilne družbe, ter na vse možne pritlehne načine omejuje neposredno izvrševanje ljudske oblasti.

Da bi to stanje presegli, je v prvi fazi potrebno vzpostaviti mehanizme nadzora oziroma okrepiti avtonomijo nadzornih institucij, katerih naloga je, da preprečujejo sporna in samovoljna ravnanja političnih akterjev.

Dolgoročno pa moramo vzpostaviti pogoje, ki bodo volivce opolnomočili, da o pomembnih političnih odločitvah lahko suvereno odločajo kot državljani in jih ne prepuščajo zgolj političnim strankam.

Pirati že od svojega nastanka zagovarjamo uvedbo referendumskih dnevov ter postopno uvajanje neposredne demokracije. Eden od pogojev za uspešno implementacijo tovrstnih mehanizmov je, da se že v osnovni šoli uvede ustrezno izobraževanje, ki bo bodoče davkoplačevalce funkcionalno usposobilo za aktivno državljanstvo. V ta sklop sodi poznavanje ustave, političnega ustroja države, seznanjanje s pravicami in obveznostmi posameznika, funkcionalna pismenost in druge vsebine, ki bodo pripomogle k družbenemu in političnemu opolnomočenje državljanov.

Kako bomo to uredili?

 • Uzakonili bomo dva referendumska dneva letno, na katerih bodo državljani izvajali neposredno demokracijo. S tem bomo preprečili politične manipulacije z razpisi referendumov in pocenili stroške doslednejšega uveljavljanja neposredne demokracije. Izvajanje referendumov je strošek, a mnogo manjši od škode, ki jo lahko povzroči zloraba oblasti.
 • Ponovno bomo uvedli predlagalni referendum, kjer bodo državljanke in državljani odločali o sprejetju zakonodajnih aktov, vloženih v proceduro v državnem zboru.
 • Podaljšali bomo rok zbiranja in zmanjšali število zahtevanih podpisov za referendum in tako ljudstvu olajšali neposredno izražanje njegove volje.
 • Odpravili bomo možnost prepovedi referenduma glede proračunskih, obrambnih vprašanj in mednarodnih pogodb.
 • Uvedli bomo referendum o vložitvi ustavne obtožbe zoper najvišje funkcionarje države. Po ustavi je v Sloveniji na oblasti ljudstvo, zato je omejitev, da lahko ustavno obtožbo vloži samo parlament kot politični organ, ustavno sporna. Trenutni sistem omogoča, da politiki sami odločajo o obtožbah proti njim, zato je dostop do mehanizma ustavne obtožbe potrebno omogočiti tudi državljanom.
 • Uvedli bomo referendum o vložitvi zahteve za oceno ustavnosti zakonov in drugih predpisov, brez dokazovanja pravnega interesa. Ljudstvo je po ustavi suvereno in ima samo po sebi legitimnost zahtevati presojo ustavnosti zakonodaje, ki bo vplivala na življenje vseh državljanov.
 • Uvedli bomo referendum o sklicu predčasnih volitev. Poslanci so predstavniki ljudstva, ki jim je mandat podelilo na volitvah. Državljanke in državljani imajo zato pravico ta mandat tudi odvzeti. Ljudstvo ima pravico zahtevati predčasne volitve, če se na volitvah izvoljeni predstavniki ljudstva odtujijo od svojih predvolilnih obljub, oziroma ne delujejo v interesu ljudsva.
 • Spremenili bomo volilno zakonodajo tako, da bo volivcem omogočen rezervni glas.
 • Starostno mejo za dodelitev volilne pravice bomo znižali na 16 let.
 • Omejili bomo trajanje poslanskih, vladnih in županskih mandatov. Vsaka oseba bo lahko opravljala katerokoli izmed teh funkcij samo dva mandata v celem življenju.
 • Še naprej bomo podpirali nezdružljivost županske in poslanske funkcije.
 • Uveljavili bomo možnost odpoklica župana na občinskem referendumu.
 • Predsednikom strank bomo prepovedali opravljanje vladnih funkcij.
 • Na lokalni ravni bomo testirali sisteme e-volitev, saj ti za zdaj še niso dovolj zanesljivi za varno rabo na nacionalnem nivoju.
 • Dopolnili bomo Zakon o volitvah v državni zbor, Zakon o volitvah predsednika republike, Zakon o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament in Zakon o lokalnih volitvah po vzoru 16.b člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, tako, da bodo volivci liste kandidatov lahko podprli tudi z elektronskimi podpisi.

Na vrh

Last modified on 2022-03-01