Prenesi PDF

Pravična obdavčitev


Vzpostavimo davčni sistem, ki bo spodbujal pošteno delo in zaslužek. Namesto pritiskanja ljudi se usmerimo na pravičnejšo obdavčitev velikih podjetij in tehnoloških velikanov.

Davčni sistem trpi zaradi visoke obdavčitve dela in nizke obdavčitve dejavnosti, ki negativno vplivajo na družbo.

Javne storitve, ki jih država nudi svojim prebivalcem, se plačajo iz javnih prihodkov, v Sloveniji ti izvirajo predvsem iz davka na dodano vrednost, torej potrošnje končnih kupcev.. Žal je zadolževanje edini način za ohranitev nivoja javnih storitev, ko javne finance padejo pod vzdržno raven, vendar z zadolževanjem zgolj odlašamo rešitev problema in obremenjujemo prihodnje generacije.

V slovenski družbi živi več sto tisoč ljudi, ki danes ne morejo zakonito delati oziroma so zanje predpisane zelo stroge omejitve glede dovoljene višine zaslužka.

Poleg socialnih ukrepov (fleksibilen delovni čas ali sprememba določitve dajatev za osebe v izvršbi) bi pomagala tudi odstranitev odvračilnih ovir. Na primer: ko se starš preživlja v gospodinjstvu, družina ne bi izgubila celotne davčne olajšave ali zaposlenim starejšim ne bi bilo treba v celoti plačati prispevkov za socialno varnost.

Davki na nepremičnine, vključno z davki na poslovne nepremičnine, imajo v slovenski davčni mešanici zelo nizek delež. Pa tudi okoljski davki in trošarine ne služijo svojemu namenu.

Sedanji model obdavčitve posameznikov zavira razvoj zaposlovanja s fleksibilnejšim urnikom.

Kako bomo to uredili?

Znižali bomo davke na plače, ki so največje breme slovenskega gospodarstva in omejujejo konkurenčnost domačih podjetij. Izpad prihodka bomo nadomestili z ustreznimi davki na premoženje.

 • Davek na kapitalski dobiček od dolgoročnih naložb bomo povečali z nič odstotkov po dvajsetih letih na 10 odstotkov.
 • Davčno bomo spodbujali kadrovske štipendije v podjetjih.
 • Povečali bomo davčne spodbude za zasebna pokojninska varčevanja. Dolgoročno vlaganje v pokojninske sklade, depozitno varčevanje, delnice in obveznice v vrednosti do 25 % povprečne plače se bo štelo kot davčna olajšava.
 • Dvignili bomo efektivno stopnjo davka na dobiček in uvedli minimalno stopnjo davka.
 • Dohodek iz naslova kriptovalut bomo obdavčili kot kapitalski dobiček.
 • Plačilo dajatev pri uveljavljanju opcij se zamakne do njihove prodaje.
 • Delniške opcije ne bodo več obdavčene kot nagrada pri delu, ampak kot kapitalski dobiček.
 • Davek od poslov z izvedenimi finančnimi instrumenti bomo spustili na sprejemljiv nivo.
 • Plačilo dajatev pri zamenjavi delnic podjetja za delnice drugega podjetja bomo zamaknili do njihove prodaje.
 • Poskrbeli bomo, da se bodo lahko kapitalske izgube za fizične osebe prelivale v naslednja leta.
 • Izvedli bomo serijo ukrepov proti davčnim oazam [beri Davčne oaze]
 • Zavzemali se bomo za sprejem globalnega minimalnega davka na dobiček korporacij in uvedbo davčne preglednost multinacionalk, ki poslujejo v EU.
 • Poenotili bomo vse oblike priložnostnega dela, ki bo obdavčeno proporcionalno glede na zaslužek.

Na vrh

Last modified on 2022-03-05