Prenesi PDF

Platformna ekonomija


PLATFORMNA EKONOMIJA – POT V DIGITALNO SUŽNJELASTNIŠTVO ALI ZGODBA, KI JO LAHKO S PAMETNO ZAKONODAJO PRETVORIMO V ZGODBO O USPEHU?

Potreba po oblikovanju nove družbene pogodbe in ekonomske demokracije je neizbežna.

Razvoj tehnologije praviloma prinaša večjo učinkovitost, na račun katere nastajajo prihranki, a se hkrati s tem tudi korenito spreminjajo delovni procesi in vplivi teh procesov na okolje, v katerem ti potekajo, spreminja pa se tudi delitev prihodkov ter delež prispevanih sredstev v delovnem procesu med delavci in delodajalci.

Primer Uberja je dober pokazatelj, zakaj pred skokom v velike digitalizacijske projekte družbe in gospodarstva nujno potrebujemo novo družbeno pogodbo. Zakonskih okvirjev za digitalizacijo procesov si nikakor ne more pisati le ena stran ali kot v primeru Uberja le eno podjetje.

Potrebna je široka družbena razprava z upoštevanjem vseh deležnikov, na katere bo digitalizacija in druge tehnološke revolucije imele vpliv.

Neustrezna zakonska ureditev dela v okviru različnih platform lahko vodi do nepoštene konkurence, saj ta podjetja praviloma samo zaradi izkoriščanja lukenj v zakonodaji prehitijo vsa ostala podjetja na trgu.

Monopoli in monopsoni, ki jih takšna nepoštena konkurenca proizvede, imajo škodljive družbene posledice in jih je potrebno že vnaprej preprečevati z zagotavljanjem enakopravnih možnosti za pošteno udejstvovanje na trgu za vse deležnike.

KAKO BOMO TO UREDILI?

  • S sprejetjem piratskega modela Prostega dela [glej točko Prosto delo] bomo omilili negativne učinke prekarizacija delovnih mest. Velik del uspeha ekonomije na klic izvira iz izkoriščanja delovne sile, ki pa jo omogoča neustrezna delovnopravna zakonodaja.
  • Odprli bomo široko javno razpravo z namenom pisanja nove družbene pogodbe, ki bo vključevala spremenjena razmerja med različnimi deležniki na trgu, ki so posledica razvoja tehnologije.
  • Pripravili bomo zakonsko podlago za posebno obliko vzajemnih podjetij v lasti zaposlenih, ki bo prilagojena specifikam platformne ekonomije.

Na vrh

Last modified on 2022-03-05