Prenesi PDF

Enakopravnost vseh oseb, ne glede na spol


Slovenija sodi med države, ki se po merjenju različnih indeksov enakosti spolov umešča na visoka mesta.

Globalni indeks enakosti spolov, ki ga pripravlja Svetovni gospodarski forum, nas umešča na 36. mesto med 153 državami sveta, indeks enakosti spolov, ki ga pripravlja Evropski inštitut za enakost spolov, pa na 11. mesto v Evropski uniji. Neenakost pa je vidna na številnih področjih življenja: v zasebnem življenju se med drugim kaže tako, da so moški veliko manj udeleženi pri negi in vzgoji otrok, gospodinjskih opravilih ter skrbi za ostarele in bolne, da so jim otroci ob razvezah redkeje dodeljeni, da so ženske pogosteje izpostavljene nasilju v družini in podobno. V javnem življenju se neenakost med drugim kaže tako, da ženske kljub višji izobrazbi manj zasedajo položaje gospodarskega in političnega odločanja, da so pogosteje zaposlene za določen čas in s krajšim delovnim časom, da za svoje delo prejemajo nižje plačilo, da so pogosteje izpostavljene spolnemu nadlegovanju in da jih je bistveno manj v tako imenovanih poklicih prihodnosti, na primer na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter umetne inteligence.

Kako bomo to uredili?

Branili bomo že pridobljene pravice žensk, ki so še zmeraj prepogosto napadene

  • Ohranili bomo pravico do splava, brezplačno kontracepcijo ter skrb za reproduktivno in spolno zdravje žensk. Za to področje bomo poskrbeli z zdravniškimi storitvami ter kampanjami osveščanja in informiranja. Poleg tega bomo uvedli spodbude za vključujoča delovna okolja.

Uredili bomo dostop do različnih oblik brezplačne kontracepcije

  • V Sloveniji se breme uporabe ustrezne zaščite pri spolnem odnosu še zmeraj prelaga pretežno na ženske. Predlagali bomo znižanje starostnih mej za vazektomijo in sterilizacijo žensk, ki sta trenutno postavljeni brez vsakršnega racionalnega razloga na 35 let, procesa pa sta reverzibilna. Ureditev brezplačne kontracepcije bo vključevala tudi možnost izdaje kondomov na obnovljiv recept.

Naslovili bomo revščino upokojenk

  • Preko programov za izboljšanje gmotnega položaja upokojencev bomo znatno vplivali na položaj starejših žensk, saj pod pragom tveganja revščine živi 78.000 upokojencev, od tega kar 55.000 žensk.

Ureditev pravnega priznanja spola

  • Pirati smo zagovorniki stroge zaščite zasebnosti. Podatek o spolu državljanov je za delovanje države povsem brezpredmeten, zato bi opredeljevanje po spolu na osebnih dokumentih povsem ukinili. Opredelitev po spolu bi bil strogo zdravstven podatek, hranjen pri osebnem zdravniku, ki bi ga posameznik delil z drugimi le na lastno željo.

Ureditev materinskega in starševskega dopusta po avstrijskem vzoru

  • Materinski dopust je obvezen – nosečnica ne sme delati 8 tednov pred predvidenim datumom poroda, v primeru rizične nosečnosti se obdobje podaljša na 12 tednov pred porodom. Če mora prej na bolniško zaradi rizične nosečnosti, prav tako prejema porodniško nadomestilo. Materinski dopust traja nato še med 8 in 12 tednov po porodu, odvisno od okoliščin (prezgodnje rojstvo, carski rez, večplodna nosečnost). Redno zaposlena mamica vmes prejema nadomestilo v višini celotne plače ter prejme morebitni regres in božičnico. Samozaposlene imajo pravico do pavšalnega nadomestila, zaposlene za določen ali skrajšan delovni čas dobijo 9,30 evra dnevno, brezposelne prejemajo do 180 odstotkov zadnjega prejetega socialnega transferja. Obveznega očetovskega dopusta ni. Očetje lahko izkoristijo plačan “mesečni družinski bonus”, in sicer v obdobju 91 dni po rojstvu otroka. Po preteku 8 oziroma 12 tednov od rojstva otroka se lahko starši odločijo za starševski dopust, ki ga lahko izkoristijo tudi očetje. Za redno zaposlene je nadomestilo odvisno od pretekle neto plače (računa se zadnje obdobje treh mesecev) in dolžine starševskega dopusta. Starši izberejo plačilno shemo in dlje kot traja starševski dopust, nižje je nadomestilo. Avstrija ponuja tudi možnost neplačanega starševskega dopusta, ki ga prav tako lahko izkoristita oba – tako mama kot oče – do dopolnjenega drugega leta starosti otroka, pri čemer si lahko tri mesece prihranita za pozneje in jih lahko izkoristita do sedmega leta starosti otroka. Starši, ki so bili zaposleni v podjetju najmanj tri leta, pa lahko po izteku starševskega dopusta zaprosijo za skrajšan delovni čas do dopolnjenega četrtega leta otroka.

Ureditev očetovskega dopusta v primeru mrtvorojenega otroka

  • Oče mora biti v primeru mrtvorojenega otroka deležen očetovskega dopusta vsaj v enakem razmerju, kot je urejen očetovski dopust v primerjavi z materinskim v primeru živorojenega otroka.

Možnost bolniškega staleža zaradi menstruacije

  • Uredili bomo možnost koriščenja bolniške odsotnosti v primeru bolečih menstruacij v trajanju do treh dni.

Uredili bomo dostop do kvalitetnih brezplačnih osnovnih higienskih pripomočkov za ženske

  • Čeprav so higienski pripomočki, kot so vložki in tamponi, osnovna potrebščina, predstavljajo za ženske velik strošek, nekaterim tudi veliko finančno breme. Higienski pripomočki morajo biti brezplačno na voljo v določeni količini mesečno na obnovljiv recept.

Na vrh