Prenesi PDF

Razvoj podeželja


Država nenehno pozablja na življenje zunaj mesta. Želimo razvoj vseh regij brez izjem. Vrnimo podeželju sijaj!

Razlike med regijami naraščajo. Država sistematično razdeljuje evropske in državne subvencije, nima pa ustreznih konceptov in podatkov o potrebah določenih krajev, zato ne more učinkovito podpirati razvoja podeželja. Glavni namen kohezijske politike je preprečiti povečanje razlik med regijami. Podeželje se srečuje z depopulacijo in odsotnostjo osnovnih storitev.

Regionalna politika mora povezovati vse druge državne politike (gospodarsko, prometno, izobraževalno, socialno, digitalno itd.), kar pa zahteva učinkovito usklajevanje. Zavzemamo se za financiranje lokalnih samoupravnih skupnosti iz lastnih sredstev in čim večjo neodvisnost od financiranja iz državnega proračuna, razen na območjih, kjer iz različnih razlogov to ni mogoče.

Podeželska območja ne morejo zagotoviti enakih življenjskih pogojev kot velika mesta, vendar imajo potencial, da ponudijo drugo dodano vrednost kakovosti življenja, kot so mir, čisto okolje, sosedski odnosi in cenovno ugodna stanovanja.

Kako bomo to uredili?

 • Pri načrtovanju državnih strateških naložb bomo upoštevali stopnjo razvoja in potrebe regij.
 • Zagotovili bomo učinkovito usklajevanje regionalne politike na vseh ministrstvih in okrepili vladno sodelovanje z regijami in občinami.
 • Izkoristili bomo potencial tehnološke revolucije pri razvoju podeželja.
 • Podpirali bomo boljše sodelovanje med mesti in podeželjem ter vzpostavitev sistemskih povezav, na primer na področju izobraževanja, prometa ali krožnega gospodarstva.
 • Sredstva EU in državna sredstva bomo uporabili za učinkovite naložbe v pametne rešitve in boljše pogoje za lokalna podjetja in kmetije ter v razvoj lokalnega gospodarstva in storitev.
 • Vlagali bomo v podeželje, podpirali njegovo odpornost, raznolikost in trajnostno oskrbo.
 • Ustanovili bomo pokrajine in na njih prenesli opravljanje posameznih nalog iz državne in občinske pristojnosti
  • Primeri področij, za katera bodo po novem pristojne pokrajine: terciarno zdravstvo, regionalne ceste, komunalne storitve, predšolska vzgoja, osnovno in srednje šolstvo, razvojna politika in deloma varnost (redarstvo, regionalna policija).
 • Pokrajine bodo imele ključen glas pri načrtovanju in odobritvi razvojnih projektov
  • Prebivalci pokrajin morajo soodločati o vprašanjih razvojne politike in umestitvi velikih projektov v svoji regiji. To bo predstavljalo dodatno varovalko za prebivalce pred škodljivimi centralističnimi politikami.

Na vrh

Last modified on 2022-03-01