Prenesi PDF

Zaščita žvižgačev


Žvižgači so pogumni posamezniki, ki se odločijo razkriti nepravilnosti pri delovanju javnih ali zasebnih združb. V obeh primerih razkritja žvižgačev služijo širšemu javnemu interesu, v imenu katerega ti pogosto tvegajo zelo veliko.

Pri nas žvižgači pogosto ostanejo brez zaposlitve, ali pa še leta trpijo povračilne ukrepe, medtem ko čakajo na odrešitev s strani mlinov pravosodja.

Izpostaviti se in posredovati informacije o okoriščanju z javnim denarjem je za mnoge posameznike še vedno pretvegana odločitev. Dokler bodo obstajale možnosti fizičnega, psihičnega ali ekonomskega obračunavanja z žvižgači in njihovimi bližnjimi, bodo mnogi izmed njih še naprej ostajali tiho, državni milijoni pa bodo izginjali v zasebne žepe funkcionarjev, ki so na oblasti, in njihovih prijateljev.

Prispevek nevladnih organizacij in medijev je pri zaščiti žvižgačev izjemnega pomena, a vsaka resna država, ki želi uveljavljati vladavino prava in boj proti korupciji, bi žvižgačem morala nuditi tudi polno sistemsko podporo in zaščito. Rok za prenos Direktive 2019/1937 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2019 o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije, se je iztekel 17. decembra 2021.

Direktiva državam članicam nalaga učinkovitejšo zaščito žvižgačev, preprečevanje povračilnih ukrepov, jasno opredelitev postopkov prijavljanja in obveznosti delodajalcev ter vzpostavitev anonimnih kanalov za žvižganje tako v javnem kot v zasebnem sektorju. Vse dokler se žvižgačem ne omogoči popolna zaščita pred povračilnimi ukrepi, bo žvižgaštvo prej izjema kot pravilo.

Kako bomo to uredili?

 • V sodelovanju z vsemi primernimi deležniki bomo pripravili sistemsko rešitev za zaščito žvižgačev, ki opozorijo oziroma prijavijo neetična ali nezakonita dejanja.
 • Gre za zaposlene v javnem ali zasebnem sektorju kot tudi za posameznike, ki delujejo izven tradicionalnega razmerja delodajalec – delavec, na primer: svetovalci, pogodbeniki, vajenci ali pripravniki, prostovoljci, študentski delavci, začasni delavci in nekdanji sodelavci.
 • Žvižgačem, ne glede na to, ali so v javnem ali zasebnem sektorju, bomo zagotovili:
  • dostopne in zanesljive kanale za prijavljanje kaznivih dejanj in spornega delovanja (npr. z ustanovitvijo neodvisne javne agencije),
  • celostno (pravno, ekonomsko, psihološko) zaščito proti vsem oblikam povračilnih ukrepov,
  • možnost učinkovitih metod razkritja informacij, ki prioritizirajo odpravo nepravilnosti.
 • Kanale anonimnega poročanja bomo vzpostavili v vseh državnih podjetjih in institucijah z določenimi roki za odgovor, ki prijavitelju, v kolikor odgovor v določenem času ni bil podan, omogočajo poročanje višjim kanalom. Tako bi se ustvarjala sledljivosti verige odgovornosti.
 • Za namen celostne zaščite žvižgačev bomo ustanovili poseben sklad, iz katerega se bo zaščita financirala.
 • Vsa dejanja zoper tistega, ki mu je priznan in v času, ko mu je priznan status žvižgača bo tožilstvo obravnavalo po uradni dolžnosti.

Na vrh