Prenesi PDF

Zmanjšanje obsega oglaševanja na prostem


Po Sloveniji so se razpasli reklamni panoji. Nekateri celo na kulturni dediščini kot so kozolci, mnogi pa v nasprotju z že obstoječimi zakoni in predpisi.

Reklamni panoji mnogokrat stojijo na kmetijski zemlji, kar je z zakonom sicer prepovedano, nadzor pa se izvaja preredko. Prav tako se jih postavlja na kozolce, ki imajo velik kulturni pomen in jim tovrstna zloraba nikakor ne pristoji, postavljalo pa se jih je celo že v krajinskih parkih. Reklamni panoji tako kazijo naravno kot tudi kulturno krajino Slovenije. Poleg kulturnih, estetskih in turističnih pomislekov se zastavlja tudi vprašanje prometne varnosti.

Kako bomo to uredili?

  • Prepovedali bomo postavitev reklamnih panojev ali kakršnih koli drugih oblik oglaševanja izven strnjenih naselij,
  • Uvedli bomo kvote števila in kvadrature reklamnih panojev glede na gostoto poselitve kraja,
  • prepovedali bomo reklamne panoje ob avtocestah, saj zaradi motenja voznikov povečujejo tveganje za nesreče.
  • Na državni ravni bomo regulirali osvetlitev reklamnih panojev v mestih in drugih naseljih z namenom omejitve svetlobnega onesnaženja.

Na vrh