Prenesi PDF

Transparentne javne finance


Imamo pravico vedeti, kako država porabi denar, ki jih ga prek davkov plačujemo. Pregledne javne finance in strog nadzor so zagotovilo za preudarno, učinkovito in pošteno upravljanje z javnimi financami.

Sedanje zakonodajno okolje ne uveljavlja in ne zagotavlja dovolj jasnega in obvladljivega upravljanja javnih financ. Takšen sistem omogoča in vzpodbuja negospodarno rabo javnih sredstev, saj hkrati onemogoča učinkovit pregon in kaznovanja takšnega ravnanja.

Določiti je treba transparentna pravila za nadzor državne in javne uprave, vključno s kadrovskimi odločitvami.

Želimo uvesti pravila dobrega upravljanja, kot jih poznajo mnoge druge razvite države, in preprečiti negospodarno črpanje javnih sredstev. Pri tem pričakujemo nasprotovanje nekaterih politikov, ki imajo koristi od trenutnih razmer, in lobistov, ki branijo interese podjetij, ki izkoriščajo pomanjkljivosti zakonodaje.

Kako bomo to uredili?

  • Uveljavili bomo pravila za ugotavljanje resničnih lastnikov podjetij, predvsem tistih, ki črpajo subvencije in pridobivajo javna naročila.
  • Predstavili bomo jasna pravila za preprečevanje navzkrižja interesov politikov in zagotovili njihovo strogo izvrševanje.
  • Ministrstva bodo imela proračune enostavno dostopne na spletu in razdelane v interaktivni obliki.
  • Pripravili bomo novo zakonsko ureditev državnega računovodstva in poročanja na podlagi mednarodnih standardov.
  • Nasprotovali bomo vsem prizadevanjem, da se državljanom omeji dostop do informacij, nasprotno, pravico do dostopa do informacij bodo državljani dobili tudi za podjetja v večinsko državni lasti.
  • Objavljali bomo plače vseh vodilnih funkcionarjev in izboljšali zakon o dostopu do informacij javnega značaja.
  • Pripravili bomo zakon o upravljanju in nadzoru v javni upravi z jasno določitvijo odgovornosti vodstva za postopke odobritve, z uvedbo osebne odgovornosti ter smiselno določitvijo notranje revizije in revizijske komisije.
  • Okrepili bomo zmogljivosti Računskega sodišča, razširili njegov obseg ter uvedli usklajevanje kontrol in ukrepov proti zlorabam nadzora.
  • Podprli bomo revizijo uspešnosti javnih zavodov.

Na vrh