Prenesi PDF

Novi namenski reševalni helikopterji


Slovenija nujno potrebuje nove namenske reševalne helikopterje in popolno prevetritev sistema izvajanja helikopterske nujne medicinske pomoči (HNMP)

Trenutno imamo v Sloveniji na voljo 8 večnamenskih helikopterjev, ki jih uporabljamo za reševanje in nujne prevoze, gre za helikopterje tipa Bell 412, stare tudi 30 let. Z vsemi helikopterji upravlja Slovenska vojska, niti eden pa ni specifično namenjen reševanju.

Zadnji poskus vzpostavitve namenskega HNMP je spodletel leta 2007. Razlogov, zakaj takrat projekt ni uspel, je več.

Projekt ni bil v celoti razdelan, saj niso bili jasno opredeljeni viri financiranja, v igri pa so bila tudi medsebojna politična nagajanja. Po drugi strani pa sta se organizacija reševanja in helikopter, ki so ga pri projektu uporabljali, izkazala za zelo učinkovita, s čimer BI se kakovost reševanja močno izboljšala.

V drugih državah Evropske unije (z izjemo Hrvaške) se z vojaškim helikopterjem reševanj ne opravlja. V ta namen imajo druge države v uporabi helikopterje, ki so zasnovani namensko za reševanje ter so lahki, hitri in okretni.

Specializacija na tem področju je nujna, saj je hitrost ključnega pomena pri nudenju medicinske pomoči. Pri tem ne gre zgolj za vprašanje reševanja življenj in preprečevanja težjih zdravstvenih posledic, temveč tudi za zmanjšanje stroškov kasnejših dolgotrajnejših zdravljenj.

Vojaški helikopterji so počasnejši pri vzletanju, manj okretni, njihovo vzdrževanje pa nas stane veliko več, kot bi nas stalo vzdrževanje helikopterjev, specifično namenjenih reševanju.

Tudi sistem upravljanja z nujnimi helikopterskimi poleti je neučinkovit, razkropljen je med različnimi službami. Helikopterji potrebujejo tudi do 20 minut za vzlet, pokritost države z bazami pa je premajhna. Ponesrečence zato posledično oskrbimo zelo pozno, kar povečuje tveganja za zdravstvene kompilkacije in celo smrt.

Danes helikopterskih reševanj ne izvajamo ponoči, čeprav bi se to ob ustreznih prilagoditvah sistema in z uporabo namenskih helikopterjev lahko izvajalo.

Vojaške helikopterje je smiselneje uporabljati za namene gorskega reševanja in izvajanja obsežnejših iskalnih akcij, za katere je vojska usposobljena, ter kot rezervo za primere večjih nesreč.

Sredstva, ki jih z obstoječim sistemom uporabe večnamenskih helikopterjev Slovenske vojske prihranimo, so neprimerljiva z vrednostjo življenj in težjih telesnih poškodb, ki bi jih z bolje organizirano helikoptersko nujno medicinsko pomočjo lahko rešili.

Kako bomo to uredili?

  • Sistem helikopterskega reševanja bomo uredili z nakupom štirih namenskih reševalnih helikopterjev, s prešolanjem vojaških pilotov za letenje z reševalnimi helikopterji, z vzpostavitvijo tretje reševalne helikopterske baze na Primorskem in s prenosom izvajanja helikopterske nujne medicinske pomoči v izključno pristojnost Ministrstva za zdravje.
  • Projekt bomo financirali z izdatno finančno pomočjo Evropske unije.

Na vrh