Prenesi PDF

Vzpostavili bomo strokovno in učinkovito državno upravo


Država je in mora biti servis državljanom. Da bi država lahko ta servis izvajala, potrebuje profesionalno državno in javno upravo, brez vmešavanja politike.

Trgovanje s položaji v državni upravi je postalo integralen del političnega sistema, politične stranke si s tem zagotovijo dolgoročno zvestobo ključnega kadra, ki ga sicer iz svojih proračunov ne bi mogle financirati.

To ustvarja dve težavi, prva in najbolj očitna je seveda padec učinkovitosti javnih sistemov, ki jih kadrovanje po strankarskih linijah prinaša, zamenjave političnih garnitur, ki so v demokraciji normala, hkrati onemogočajo vzpostavitev kontinuitete v državni upravi. Predvsem vodilni kadri nimajo možnosti dolgoročnega nabiranja izkušenj na svojem delovnem mestu, saj so slej ko prej zamenjani ali premeščeni na drugo delovno mesto.

Druga težava, ki jo politično trgovanje s kadri v državni upravi prinaša pa je krčenje notranje demokracije v strankah, ki so se lahko na račun države obogatile s kadri, a so se hkrati oddaljile od svojih članov, saj je kadrovanje odvisno od poslancev in ministrov, ki slej ko prej prevzamejo vse vajeti v strankah in jih pretvorijo v svoj osebni projekt.

Politično kadrovanje ogroža učinkovitost in strokovnost državne uprave in njenih sistemov. Državno upravo je potrebno re-profesionalizirati, tako da bo zopet v službi prebivalstva ter hkrati nudila politiki ustrezne strokovne podlage za sprejemanje odločitev.

Kako bomo to uredili?

  • V Uradniškem svetu bomo okrepiti zastopanost predstavnikov sindikatov in zaposlenih v javnem sektorju, zaposleni v javnem sektorju bodo lahko svoje predstavnike volili neposredno.
  • Podatki v zvezi z izborom kandidata za uradniško delovno mesto bodo morali biti javno objavljeni, tako da bo jasno razvidno, na podlagi katerih kompetenc je bil kandidat izbran.
  • Vsi, ki bodo zaposleni na zaupanje ministra oziroma so zaposleni kot funkcionarji in pred tem niso bili uradniki, bodo imeli prepoved kandidiranja na uradniška delovna mesta eno leto. S tem bomo omejili politično kadrovanje in postavljanje strankarskih ljudi na uradniška delovna mesta ob koncu mandatov vlad.

Na vrh