Prenesi PDF

Učinkovitejši zapori in alternativne kazni


Za rešetke spada nepopravljivo, za vse ostale prekrške pa je potrebno razmisliti o učinkovitejših alternativah: odškodnina žrtvi, zapor odprtega tipa ali opravljanje dela v splošno korist.

Dolgotrajna preobremenjenost strokovnega osebja negativno vpliva na kršiteljevo osebnost. Pri obsojencu obstaja povečano tveganje za ponovitve. V prenatrpanem zaporu ni mogoče zagotoviti individualnega pristopa. V sistemu imamo pomanjkanje celovitih programov za rehabilitacijo obsojencev in zagotavljanje njihovega dolgoročnega financiranja. Prestajanje kazni v zaporu bi moralo biti namenjeno le za resnično nevarne storilce kaznivih dejanj, kadar je v družbi v interesu, da se posameznike osami in da lahko strokovno osebje zapora intenzivno sodeluje z njimi. Vračanje v skupnost (stanovanje, delo, odnosi, preživljanje časa) je popolnoma nezadostno obravnavano.

Naši predlogi bodo vplivali na zmanjšanje recidivizma in s tem kriminala. Kaznovane osebe bodo primorane plačati odškodnino, opraviti delo in plačati odškodnino žrtvi. Izboljšalo se bo delovanje alternativnih kazni, vključno s hišnim priporom. Klasične zapore bodo delno nadomestili zapori odprtega tipa, obsojenci pa se bodo naučili živeti svobodno.

Kako bomo to uredili?

  • Obsojencem bomo dali na voljo storitve, ki olajšajo njihovo vrnitev v družbo, na primer pomoč pri pridobivanju stanovanja, zaposlitvi ali poplačilu dolgov.
  • Okrepili bomo kadrovanje v programih zdravljenja za obsojence, tako da bodo z njimi dejansko delali v zaporih.
  • Uvedli bomo standard priprave na izpustitev, ki je danes v mnogih zaporih neobstoječ in neučinkovit.
  • Vzpostavili bomo odprte zapore, ki imajo na zapornike bolj pozitiven vpliv kot tradicionalno zaporniško okolje, ki jih pogosto razčloveči in travmatizira tudi po prestani kazni.
  • Osredotočili se bomo na ustrezno naslavljanje mladoletniškega prestopništva za preprečevanje kriminala med odraslimi.
  • V ustreznih primerih tatvine, oviranja izvršitve uradne odločbe in zanemarjanja obveznega plačevanja preživnine bomo izvršbo kazni nadomestili z alternativami, zlasti z delom v splošno korist in v kombinaciji z elektronskim spremljanjem, s poudarkom na interesih žrtve in ob upoštevanju storilca. Za večkratno tatvino bomo spremenili zakonodajo, tako da se lahko naloži alternativna kazen.
  • Namesto enostavnih pogojnih kazni bomo povečali število izrečenih glob.
  • Uvedli bomo analitična orodja, ki bodo omogočala ugotavljanje učinkovitosti različnih vrst kazni ali zaporov in drugih ukrepov v smislu recidiva.
  • Predlagali bomo pravičnejše pogoje za pretvorbo neizvršene nadomestne kazni v zaporno kazen.

Na vrh