Prenesi PDF

Gibanje in šport za vsakogar


Denar, namenjen športu, razdelimo na športen način. Podpora klubom bo pregledna in neposredna, prednost bomo dali prostemu času za otroke in mladino.

Država bi morala vsem državljanom ustvariti pogoje za šport. Trenutna razdelitev sredstev ni transparentna in je preveč usmerjena v tekmovalni šport. Večina denarja gre športnikom prek športnih društev. Da bi lahko športne organizacije dolgoročno načrtovale svoje dejavnosti, se je treba držati dolgoročnega načrta podpore športu. A se pogoji financiranja športa vsako leto spreminjajo. Programi subvencioniranja ne sledijo jasnemu dolgoročnemu cilju in športnih organizacij ne motivirajo dovolj za dolgoročno načrtovano delo.

Po podatkih NIJZ smo v Sloveniji še vedno priča epidemiji prekomerne telesne teže, še posebej med otroci in mladostniki. Zdravljenja tako imenovanih civilizacijskih bolezni, se v Sloveniji lotevamo samo kurativno namesto preventivno in to ne glede na to, kako je oseba s svojim načinom življenja prispevala k težavi. Odstotek ljudi s prekomerno telesno težo in njo povezanimi zdravstvenimi težavami lahko enostavno zmanjšamo tako, da predšolske in šolske otroke ter njihove starše usmerimo h gibanju. Zato se je treba v podporo športu za vse generacije osredotočiti na šport otrok in mladine. Subvencije za šport se bodo neposredno in pregledno razdeljevale športnim klubom. Denar bo namenjen aktivnim športnim članom ne glede na njihove športne rezultate na raznih tekmovanjih. Država bo intenzivno podpirala šport otrok in mladine ter razvila jasno športno strategijo.

Kako bomo to uredili?

  • Zagotovili bomo digitalizacijo in medsebojno povezavo klubskih in športniških baz podatkov, nastalo zbirko podatkov bo upravljalo ministrstvo.
  • Športna infrastruktura bo zgrajena v skladu z nacionalnim programom za podporo športu, ki bo upošteval število potencialno aktivnih. Njihova gradnja bo upoštevala dolgoročno perspektivo športne industrije (na primer zimski športi ob upoštevanju dolgoročnih učinkov podnebnih sprememb).
  • Predstavili bomo Strategijo telesne pismenosti, ki postavlja cilje za širitev in povečanje kakovosti vodenja telesne dejavnosti otrok in mladine v okviru vrtcev, šol in organizacij za prosti čas.
  • S podpiranjem sodelovanja športnih ekip s šolami bomo izboljšali usmerjanje otrok in mladih v zdravo gibanje.
  • V pristojnosti Ministrstva za izobraževanje, mladino in šport bomo oblikovali program subvencij za izobraževanje prostovoljcev in prostočasnih delavcev posebej za telesne dejavnosti. V okviru vseživljenjskega razvoja telesne pismenosti bomo oblikovali tudi večgeneracijske programe telesne vzgoje.
  • Po trenutnem sistemu razdeljevanja denarja športnim zvezam glede na glavarino in rezultate je nemogoče financirati športne panoge in dejavnosti, ki bi bile najbolj koristne za zdravje splošne populacije. Zato bomo sistem dodalali s skladom in dodatnimi sredstvi, ki bodo tudi v tekmovalnih športnih društvih omogočili vključevanje amaterjev in izgradnjo potrebne infrastrukture ter subvencioniranje nakupa športnih rekvizitov.

Na vrh