Prenesi PDF

Prilagajanje na posledice podnebnih sprememb


Ker so generacije politikov, intenzivno lobirane iz strani fosilno-gorivnih korporacij zanemarjale svojo dolžnost ukrepanja zoper podnebne spremembe, smo zdaj postavljeni v nezavidljiv položaj, ko je za preprečitev nekaterih katastrof že prepozno.

Naloga zdajšnjih in prihodnjih generacij ne bo le preprečiti zaostrovanje podnebnega kolapsa temveč tudi blažiti posledice tistih podnebnih sprememb, ki jih na tej točki več ne moremo preprečiti.

Slovenija se trenutno segreva dvakrat hitreje od svetovnega povprečja, kar pomeni, da nas bodo posledice podnebnih sprememb prizadele veliko bolj intenzivno kot druga področja na svetu.

Kritične točke katerih reševanje se bomo morali lotiti bodo vročinski valovi, gozdni požari, suše, poplave, žledolomi in drugi ekstremni vremenski pojavi.

Na prihajajoče ujme se ne pripravljamo, v redkih primerih kjer priprave izvajamo pa te potekajo počasi in brez širše strategije.

Kako bomo to uredili?

  • Zavzeli se bomo za izdatnejše subvencije na področju kmetijstva v smeri varovanja in zavarovanja posevkov pred podnebnimi spremebami in razširili nabor subvencij.
  • Ozaveščali bomo kmetovalce o načinu kmetovanja, ki je odpornejši na podnebne spremembe ter pomen le tega, v okviru MKGP pa bomo predlagali izobraževanja na omenjeno temo. Udeležba na predavanju bo prinesla dodatne točke pri razpisih v ta namen.
  • Dodatno bomo opolnomočili civilno zaščito, vojsko in gasilce za odpravljanje posledic ujm podnebnih sprememb,
  • Pripravili bomo strategijo za odpravljanje in preprečevanje posledic podnebnih spremeb.
  • Pripravili bomo strategijo trajnostnega upravljanja z gozdom in obnove naravnih ekosistemov, ki bodo služili kot naravni blažilci suš, poplav in drugih ujm.

Na vrh

Last modified on 2022-03-01